TwitterFacebookPinterestGoogle+

Budżet partycypacyjny – znamy listę projektów poddanych pod głosowanie!

image_pdfimage_print

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach czwartej edycji budżetu partycypacyjnego. Już w drugiej połowie czerwca mieszkańcy stolicy będą mogli spośród 1807 projektów wybrać te, które zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Weryfikacja projektów

Pod koniec maja zakończył się etap weryfikacji 2782 projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Weryfikacja pod względem formalno-prawnym trwała do 8 maja. W przypadku negatywnej weryfikacji, autorzy mieli 3 dni na odwołanie się od takiego wyniku. Do burmistrzów dzielnic wpłynęło ponad 170 odwołań. Projekty były kierowane do ponownej weryfikacji po uzyskaniu pozytywnej opinii dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, na którego spotkaniach, autor mógł zaprezentować swoje odwołanie. W posiedzeniach zespołu brał udział również zarząd dzielnicy oraz pracownicy merytoryczni weryfikujący projekt. W wyniku ponownej weryfikacji swój status na „zweryfikowany pozytywnie” zmieniło 38 projektów. Wszystkie można przeglądać na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

W czwartej edycji budżetu partycypacyjnego – podobnie jak w zeszłym roku – ok. 80% projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie; 417 (15%) pomysłów zostało wycofanych przez samych projektodawców.

Jakie były przyczyny negatywnej weryfikacji projektów?

  • brak zgody autora na konieczne zmiany w projektach – pracownicy urzędów proponowali autorom projektów konieczne zmiany np. dostosowujące projekty do obowiązujących przepisów prawa lub urealniające koszt;
  • brak odpowiedzi autora w terminie na zaproponowane zmiany;
  • zadania inne niż będące zadaniami własnymi m.st. Warszawy, przypisanymi do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym;
  • niejednoroczność – mogą być realizowane tylko takie projekty, które można wykonać w jednym roku budżetowym, wyjątkiem były projekty, które wymagały czynności przygotowawczych polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej czy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń;
  • zlokalizowanie na nieruchomości niebędącej we władaniu m.st. Warszawy albo brak zgody władającego taką nieruchomością;
  • niezgodność inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
  • roszczenia do nieruchomości, na której miałby być zlokalizowany projekt;
  • niespełnienie tzw. kryterium ogólnodostępności – projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego muszą być dostępne dla wszystkich okolicznych mieszkańców, zespoły ds. budżetu partycypacyjnego oceniały projekty pod tym względem na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów, dlatego mogło się zdarzyć, że takie same projekty złożone w dwóch różnych dzielnicach, zostały ocenione inaczej pod względem ogólnodostępności np. w dzielnicy Białołęka określono, że w przypadku projektów inwestycyjnych lub mających na celu doposażenie danej placówki uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może z niego korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin w tygodniu w godzinach 8:00-22:00, zaś w dzielnicy Śródmieście nie dopuszczono projektów dot. doposażania, remontu, budowy i modernizacji placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, stwierdzając, że nie spełniają one kryterium ogólnodostępności.

Od początku czerwca, autorzy projektów poddanych pod głosowanie zaczynają promocję swoich pomysłów np. w trakcie wydarzeń i imprez dzielnicowych. W łatwy sposób przygotują swoje plakaty korzystając ze wzorów zamieszczonych na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z projektami i zdecydować, na które będą głosować.

Mieszkańcy Warszawy wybiorą projekty podczas głosowania, które będzie trwało od 14 do 30 czerwca. Zagłosować będzie można elektronicznie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub osobiście w miejscach wyznaczonych przez dzielnice. Nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być pełnoletnim, wystarczy mieszkać w Warszawie!

Do 14 lipca 2017 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które będą zrealizowane w 2018 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

„Uciekaj – Chowaj się – Walcz”. Spot edukacyjny

Prezentacja w mediach społecznościowych spotu „Uciekaj – Chowaj się - Walcz" jest kolejną odsłoną akcji edukacyjnej m.st. Warszawy dotyczącej zagrożeń podczas ataku terrorystycznego. W zeszłym...

Wybierz nazwę nowego Seat-a!

Rodzina SUV-ów SEAT-a powiększa się. Do modelu Ateca dołączą crossover Arona oraz trzeci, duży SUV. Każdy miłośnik motoryzacji może od dzisiaj zgłosić swój pomysł na...

Nowy Seat Ibiza: połączenie tradycji i nowoczesności

Dwustu projektantów i system renderujący 3D w ich rękach. Co powstaje z tak intrygującego połączenia kreatywnych umysłów i możliwości współczesnej nauki? Samochody o najbardziej ekscytującym designie,...

Zamknij