22 września – Ekologiczny Dzień bez Samochodu!

22 września to wyjątkowa data w kalendarzu komunikacji miejskiej – w tym dniu można korzystać bezpłatnie ze środków transportu publicznego! Liczymy na to, że dzięki tej inicjatywie zdeklarowani kierowcy przekonają się do zostawienia swoich samochodów w garażu. Z okazji dnia bez samochodu zapraszamy na piknik.

Komunikacja publiczna to nie tylko duża oszczędność czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim najbardziej ekologiczny sposób przemieszczania się po mieście. Aby podkreślić ten ekologiczny aspekt transportu publicznego, 22 września Węzeł Komunikacyjny Młociny zamieni się w „zielone miasteczko”.

W piątek od godziny 12.00 do 18.00 przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskich Zakładów Autobusowych, Tramwajów Warszawskich, Mobilisu, Arrivy i Szybkiej Kolei Miejskiejpokażą w jaki sposób korzystanie z komunikacji miejskiej sprzyja ochronie środowiska. A wszystko to najmłodsi pasażerowie poznają poprzez gry, zabawy i animacje. Piknik będzie atrakcyjny również dla starszych odwiedzających – będą mogli wziąć udział w quizach i porozmawiać o ekologii. O godz. 17.00 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz finał gry miejskiej Smog Off. Zapraszamy wszystkich chętnych – udział w imprezie jest bezpłatny.

Europejski Dzień bez Samochodu

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy 22 września, podczas EDbS korzystanie z komunikacji miejskiej oraz parkingów P+R będzie bezpłatne – kasowniki w autobusach, tramwajach i pociągach SKM będą wyłączone, bramki metra zostaną otwarte, a szlabany na parkingach PR podniesione. Bez opłat będzie można także podróżować w pociągach Kolei Mazowieckich i  Warszawskiej Kolei Dojazdowej w obszarze obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

źródło: materiały prasowe ZTM
Przedłuż termin i korzystaj ze zniżek

30 września stracą ważność e-hologramy wgrane na kartach miejskich. Jeśli płacisz podatki w stolicy i korzystasz ze zniżek w ramach tzw. Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka warto przedłużyć termin ich ważności.

Osoby, które korzystają z Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka, mieszkają w Warszawie i rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 rok w jednym ze stołecznych urzędów skarbowych, powinny do 30 września przedłużyć ważność e-hologramu.

Można to zrobić w najbliższym stacjonarnym lub mobilnym automacie biletowym. Cały proces jest bardzo prosty i szybki. Po włożeniu karty do czytnika należy wybrać opcję „Przedłuż ważność e-hologramu”, a następnie potwierdzić posiadanie uprawnień do korzystania ze zniżek. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem, złożenie oświadczenia (że zgadzamy się na okazanie stosownych dokumentów poświadczających uprawnienia do Karty warszawiaka) i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ważność hologramu – do 30 września 2018 r. – można również przedłużyć w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM).

Jak wyrobić Kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka?

Osoby mieszkające i płacące podatek PIT w Warszawie mogą korzystać ze specjalnych ulg na bilety komunikacji miejskiej w ramach tzw. Karty warszawiaka i Karty młodego warszawiaka. Dodatkowe zniżki oferują też m.in. kina, muzea i teatry, kluby fitness i pływalnie, restauracje, kawiarnie, szkoły językowe i muzyczne, ośrodki wypoczynkowe, serwisy samochodowe i motocyklowe oraz księgarnie (więcej informacji na: www.karta.um.warszawa.pl).

Osoby, które nie posiadają  jeszcze karty powinny zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów lub Wydziału Obsługi Mieszkańców z prawidłowo wypełnionym wnioskiem i dowodem tożsamości.  Należy również zabrać ze sobą jeden z poniższych dokumentów:

 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO.

Szczegółowe informacje o zasadach przedłużania uprawnień oraz wyrabiania po raz pierwszy kart są dostępne na stronie: „karta warszawiaka”.
Filtry a obwodnica – bierność koalicji

Działalność Rady Dzielnicy Ursynów, zdominowanej przez obecną koalicję Platformy Obywatelskiej, Projektu Ursynów i przewodniczącej rady Teresy Jurczyńskiej-Owczarek, od samego początku tej kadencji budzi wiele kontrowersji. Ostatnio na przykład od kilku miesięcy nie odbywały się sesje ursynowskiej rady. W tym czasie dzielnicowi radni nie opiniowali ważnych poprawek do ursynowskiego budżetu, czy nie zajmowali stanowisk w kluczowych sprawach.

Jedną z takich spraw były konsultacje dotyczące ponownej oceny oddziaływania inwestycji, jaką jest budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na środowisko. Takie konsultacje odbywały się w lipcu i sierpniu, i były prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego przed wydaniem zgody na realizację tej inwestycji.

Kwestia filtrów od miesięcy wywołuje wśród mieszkańców emocje. Wydaje się, że duża część uważa, iż powinny one zostać zainstalowane na wyrzutniach przy portalach tunelu POW, aby na powierzchnię z tunelu wydostawało się oczyszczane powietrze. Pomijam fakt, iż w tej materii brakuje rzetelnych informacji, i że władze dzielnicy nie prowadzą praktycznie żadnej polityki informacyjnej w sprawie budowy POW, niemniej jednak radni powinni zająć jakieś stanowisko, aby wyrazić swoją wolę i określić swój punkt widzenia. Takie stanowiska zawsze wzmacniają głos mieszkańców.

Kiedy w latach 2011-2014 pełniłem funkcję przewodniczącego komisji architektury w ówczesnej radzie dzielnicy, przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę komisji, a później stanowisko rady. Wtedy też, w czerwcu 2013 r., zawnioskowaliśmy oficjalnie o to, aby zainstalowano filtry przy tunelu POW. Na nasz wniosek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi, iż uwzględni w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy prośbę radnych. Niestety, później zmieniono zdanie (być może też następcy nie pilnowali odpowiednio tej sprawy), i dlatego też obecne konsultacje były tak ważne i powinni się w nich także wypowiedzieć radni. Wynik tych konsultacji będzie miał znaczenie, czy takie filtry będą musiały zostać uwzględnione, czy też nie.

Całe szczęście, że mieszkańcy Ursynowa nie pozostali bierni – tak jak Rada Dzielnicy Ursynów pod przewodnictwem Teresy Jurczyńskiej-Owczarek, będącej w koalicji z Platformą Obywatelską i stowarzyszeniem Projekt Ursynów – i sami składali wnioski do wojewody (a zgłoszono ich ponad 4 000). Niestety, brak oficjalnego głosu rady dzielnicy osłabia stanowisko mieszkańców. To oczywiście nie jedyna kwestia, w której radni koalicji zawodzą – zamiast zajmować się ważnymi dla mieszkańców sprawami, zajmują się politycznymi rozgrywkami w koalicji lub działaniami „pod publiczkę”.

 

Piotr Skubiszewski

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów
Wyłożenie planu miejscowego dla północnej części osiedla Stokłosy.

Od 18 sierpnia do 18 września br. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. Z planem można się zapoznać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Plan ten przesądzi m.in. co dalej z Placem Wielkiej PrzygodyJastrzębowskiego 3 (działka po byłej Pizzerii VaBene) czy chociażby zdecyduje o obsłudze komunikacyjnej przez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej – mówi radny Paweł Lenarczyk z Otwartego Ursynowa, który od lat zabiega o uchwalenie miejscowych planów dla osiedla Stokłosy. Dodaje, że na tę chwilę Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług sportu, a działka na Jastrzębowskiego 3 utraciła dominantę wysokościową 42m przy wysokości zabudowy do 20m,  ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego zachęca do uważnej lektury tego dokumentu.

Zachęcamy również do udziału w spotkaniu z projektantami planu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w sobotę 2 września 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 oraz w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 6 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej, sala 136, o godz. 18.00. Na tych spotkaniach będą mogli Państwo wyrazić swój pogląd w sprawie propozycji przedstawionych przez urbanistów.

Każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Stosowne formularze są umieszczone na ww. stronie internetowej. W ramach wyłożenia miejscowego planu można obejrzeć wystawę przy Placu Wielkiej Przygody.

Radny Lenarczyk mówi, że – miejscowy plan powinien być lekturą obowiązkową dla mieszkańców osiedla Stokłosy mieszkających w kwartale od ul. Doliny Służewieckiej do Jastrzębowskiego i od al. KEN do Anody-Rodowicza. To on po jego uchwaleniu stanie się prawem miejscowym, który przesądzi co można, a co nie można budować na tym skrawku osiedla Stokłosy. Dodaje, że prawdopodobnie na przełomie roku zostanie wyłożona kolejna część planu dla osiedla Stokłosy od ul. Jastrzębowskiego do ul. Ciszewskiego.

A już niedługo nasza relacja wideo, w której opowiemy o powstawaniu miejscowych planów dla osiedla Stokłosy.
Co z tranzytem przez skrzyżowanie Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki?

W ostatni wtorek (29 sierpnia br.) odbyła się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Komisja Zielonego Ursynowa, która omówiła problemy dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki. Na Komisji władze Dzielnicy przedstawiły 3 warianty rozwiązań.

W pierwszym wariancie pierwszeństwo przejazdu na ul. Ludwinowskiej w układzie wschód-zachód przewiduje podporządkowanie ruchu pojazdów z ul. Farbiarskiej i Jeziorki. Ulica Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej oznakowana jako droga jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskie. Dwa kolejne warianty przewidywały budowę ronda na skrzyżowaniu. Wariant drugi przewiduje budowę mini ronda z pierścieniem wewnętrznym o średnicy 5,0 m (przejezdnym) i pierścieniem zewnętrznym o średnicy zewnętrznej 17,0m. Ponieważ geometria skrzyżowania wymaga jego przebudowy konieczna będzie ingerencja w działki przyległe dla wykonania chodników wokół ronda. Ulica Jeziorki włączona przed rondem do ulicy Farbiarskiej. Oznakowanie w tym układzie przewiduje, że ul. Farbiarska na północ od ulicy Ludwinowskiej oznakowana będzie jako droga jednokierunkowa z zakazem wjazdu z ulicy Ludwinowskiej. Oznakowanie jak dla ronda z 4 wylotami i 3 wlotami. Zaletą tego rozwiązania jest uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu i możliwość dosyć płynnego przejazdu przez rondo. Zabudowana wyspa środkowej daje możliwość skrętu pojazdom ciężarowym posiadającym zgodę na wjazd. W tym układzie zmniejszy się komfort dojazdu dla pojazdów jadących z kierunku południowego ulicą Farbiarską. Wariant ten może skutkować koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli. W wariancie III. organizacja ruchu taka jak w wariancie II. tyle, że uzupełniona o zakaz wjazdu z ul. Baletowej w ul. Jeziorki (ul. Jeziorki na całej długości pozostaje dwukierunkowa). Tak po krótce wyglądały propozycje przedstawione przez burmistrza Dzielnicy Ursynów. Z wizualizacjami ww. wariantów mogą Państwo szczegółowo zapoznać na stronach: www.ursynow.pl lub www.lenarczyk.pl.

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym mieszkańcom, którzy wzięli udział w Komisji. Pierwsze wystąpienie w sprawie budowy ronda na tym skrzyżowaniu do Zarządu skierowaliśmy z radnym Leszkiem Lenarczykiem w marcu 2015, następną w styczniu 2017 roku. W tym czasie inżynier ruchu odrzucił koncepcję zaproponowanego ronda, dlatego władze Dzielnicy przystąpiły do dalszych prac w wyniku, których pojawiły się propozycje wariantów, które mogą być zastosowane na tym skrzyżowaniu. Są to tylko propozycje, które należy traktować jako rozpoczęcie dyskusji nad poprawą bezpieczeństwa w tym rejonie.

W wyniku dyskusji okazało się, że największym problemem z jakim borykają się mieszkańcy ulic Ludwinowska, Farbiarska i Jeziorki to ruch tranzytowy przez te ulice w godzinach porannych i popołudniowych. Mieszkańcy nie mieli większych uwag do budowy ronda jednak uważali, że władze Dzielnicy w pierwszej kolejności muszą zająć się ograniczeniem ruchu tranzytowego po tych ulicach. Mieszkańcy podnosili, że postawienie zakazu wjazdu w ul. Jeziorki z ul. Baletowej będzie niewystarczający i podobny zakaz może powinien pojawić się przy wjeździe na ul. Farbiarską od ul. Baletową albo ewentualnie powinien się pojawić na ul. Farbiarskiej na skrzyżowaniu z ul. Sporną, tak aby samochody po skręceniu z ul. Baletowej skręcały w ul. Sporną i nie wjeżdżały w ul. Farbiarską. Pomysłów było więcej, m.in.: punktowe zwężenia ulic, progi zwalniające, itp. Te wszystkie pomysły mają zostać przeanalizowane przez Zarząd Dzielnicy. Jako przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa obiecałem mieszkańcom, że na przełomie tego i przyszłego roku ponownie spotkamy się z mieszkańcami i zapoznamy się z pomysłami ograniczenia natężenia ruchu po tych lokalnych ulicach, które przedstawi nam ponownie Zarząd Dzielnicy. Mieszkańcy obliczają, że nawet 600 samochodów w godzinie szczytu może przejeżdżać po tych ulicach co daje, że co 6 sekund pod oknami posesji na tych ulicach przejeżdża samochód. Większości są to samochody z kierunku raszyńskiego, piaseczyńskiego lub od strony ul. Poloneza/Poleczki. Mieszkańcy mają tego już dość i nie trudno się z tym się nie zgodzić. Dlatego burmistrz przychylił się do mojej i radnego Leszka Lenarczyka prośby o wykonanie badań ruchu na tych ulicach. Badanie miało by być przeprowadzone po zakończeniu budowy kanalizacji zarówno w ul. Ludwinowskiej i Jeziorki.

Burmistrz poinformował, że umówił się z komendantem ursynowskiej policji, że pojawią się czesterze kontrole policji na tych ulicach, które mają wyeliminować lub co najmniej ograniczyć notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego.

W wyniku dyskusji burmistrz obiecał, że sprawdzi możliwości inwestycyjne związane z ewentualnym przedłużeniem ulic Hołubcowej i Kujawiaka, które mogły by zmniejszyć natężenie ruchu na tych ulicach. Burmistrz obiecał dalsze działania związane z budową chodnika na Ludwinowskiej oraz dokończeniem budowy kanalizacji deszczowej na ul. Farbiarskiej.

Tym samym na przełomie roku jeszcze raz zwołam posiedzenie Komisji Zielonego Ursynowa, na którym powrócimy do dyskusji o poprawie bezpieczeństwa na ulicach Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie ruchu tranzytowego. W dłuższej perspektywie uważam, że budowa ronda na tym skrzyżowaniu zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie i nie powinniśmy rezygnować z tej koncepcji w tym rejonie.

żródło: Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynów (Otwarty Ursynów)
Na Ursynowie ruszyły remonty dróg nieutwardzonych

Na Ursynowie rozpoczęły się remonty dróg nieutwardzonych. Jako pierwsza, powierzchnię asfaltową zyska ulica Macieja Rataja. To zadanie, to element miejskiego programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych w latach 2017-2018, którego wykonawcą jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

W zeszłym roku przekazałem zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renacie Kaznowskiej informację o potrzebach remontowych dzielnicy w zakresie programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Rozpoczęte dziś prace to sygnał dla mieszkańców okolicznych domów – wkrótce komfort korzystania z często jedynej dojazdowej drogi bardzo się poprawi” – informuje Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Informacja na temat prac:

 • ul. M. Rataja – prace już trwają i dotyczą drogi na odcinku o długości ok. 200 m. Ulica zostanie utwardzona tłuczniem i zyska nawierzchnię asfaltową.
 • ul. 11 KUD – w rejonie ul. Relaksowej- prace ruszą w przyszłym tygodniu i obejmą odcinek o długości ok. 150 m. Ulica zostanie utwardzona tłuczniem i zyska nawierzchnię asfaltową.
 • ul. Muchomora – na odcinku od ul. Prawdziwka do ul. Maślaków  – prace ruszą z dwa tygodnie i będą dotyczyć odcinka o długości 1500 m. Ulica zyska podbudowę z kruszywa oraz powierzchnię asfaltową.

 

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Warszawa: więcej rowerzystów na ulicach

W Warszawie jest już ponad 500 km dróg rowerowych, a rower nie jest już tylko pojazdem rekreacyjnym ale również środkiem transportu. Ruch rowerowy w ciągu dwóch lat wzrósł o ok. 40 procent. Rekord wszech czasów padł we wtorek 15 sierpnia – Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca przejechało 11 498 rowerzystów.

Popularność roweru jako środka transportu po Warszawie stale rośnie. Potwierdzają to dane z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2017. Ruch rowerowy w stolicy w ciągu dwóch lat wzrósł o ok. 40 proc.

Rowerowe skrzyżowanie

Ostatnie lata to skokowy wzrost liczby rowerzystów. Między 2015 a 2016 r. liczba rowerzystów wzrosła o 19 proc, natomiast między 2016 a 2017 r. – aż o 22 proc. W 2015 roku Warszawskie Badanie Ruchu wykazało, że na rowerze odbywa się 3,8 proc. podróży niepieszych, dziś udział ten można oszacować na 5,5 proc. To oznacza, że każdego dnia po ulicach Warszawy porusza się ponad 75 tys. rowerzystów.

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2017 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich. Pomiary ręczne wykonano w 53 miejscach w Warszawie. Pomiary automatyczne wykonały liczniki rozmieszczone w 19 punktach.

Łącznie w trakcie pomiarów ręcznych zanotowano 93 201 rowerów. W dniu roboczym w godzinach szczytu, czyli 7.00 – 9.00 oraz 16.00 – 19.00, najwięcej rowerzystów zanotowano na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. M. Kasprzaka – średnio 796 rowerów na godzinę. W trakcie pomiaru porannego w szczytowym momencie skrzyżowanie to pokonało w ciągu godziny 1072 rowerzystów – jest najwyższy wynik zanotowany od początku prowadzenia pomiarów w Warszawie. Kolejnymi miejscami o znacznym natężeniu ruchu są: Rondo Jazdy Polskiej (625 rowerów na godzinę), które jest zwornikiem ruchu pomiędzy południowym Śródmieściem a Ochotą i Mokotowem; skrzyżowanie ul. Nowy Świat ze Świętokrzyską (575 rowerów na godzinę), gdzie przecinają się w Śródmieściu potoki ruchu z północy na południe i ze wschodu na zachód; skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. „Solidarności” (553 rowery na godzinę) którędy prowadzi główny potok ruchu z Bielan i Żoliborza do północnej części Śródmieścia.

Na wszystkich trasach wyposażonych w liczniki automatyczne odnotowano w tym roku rekordowe wyniki od momentu rozpoczęcia pomiarów. Rekord wszech czasów padł we wtorek 15 sierpnia – Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca przejechało 11 498 rowerzystów. Jeszcze tydzień wcześniej, czyli tuż przed oddaniem do użytku ostatniego odcinka Bulwarów Wiślanych, natężenie ruchu w tym samym punkcie było blisko trzykrotnie mniejsze (4207 rowerzystów).

500 km tras rowerowych

Tak duży wzrost liczby podróży rowerowych idzie w parze z rozwojem infrastruktury rowerowej. Łączna długość dróg rowerowych w Warszawie wynosi obecnie ponad 500 km i liczba ta stale się zwiększa. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat długość sieci niemal się podwoiła. Już 2/3 tras ma wygodną, asfaltową nawierzchnię. Nowe inwestycje uzupełniają sieć, dzięki czemu powstają długie i nieprzerwane korytarze.

Obecnie realizowany jest program budowy nowych tras przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do połowy 2018 r. w ten sposób powstanie 73 km nowych tras. Dziewięć spośród 19 planowanych inwestycji już się zakończyło – to łącznie 21 km wzdłuż tak ważnych ulic jak Żwirki i Wigury (I etap), W. Rzymowskiego, Belwederska, ciąg most Łazienkowski – al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa czy nowe trasy na Polu Mokotowskim.

Obecnie w realizacji jest kolejnych 18 kilometrów. Trwają prace m.in. w Al. Jerozolimskich, na ul. Powsińskiej i Żwirki i Wigury (II etap). Dzięki wszystkim inwestycjom w ramach ZIT zyskują również piesi (nowe chodniki i przejścia dla pieszych). Wzdłuż nowych dróg rowerowych posadzono też kilkaset nowych drzew. Do 31 sierpnia gminy WOF mogą składać wnioski o dofinansowanie w kolejnym konkursie. W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Oprócz inwestycji unijnych miasto realizuje szereg innych projektów. W ramach inwestycji drogowych równocześnie z jezdniami powstają drogi dla rowerów, tak było m.in. na ul. Wołoskiej czy Lazurowej; drogi rowerowe będą także na realizowanych obecnie Trasie Świętokrzyskiej, przebudowie ulic Marsa i Żołnierskiej, Lazurowej, Łodygowej, Głębockiej. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (który w imieniu miasta prowadzi inwestycje) w ten sposób buduje właśnie ponad 18 km dróg rowerowych.

Otwarcie Bulwarów

Dzięki otwarciu Bulwarów Wiślanych rowerzyści zyskali długą i komfortową trasę wzdłuż rzeki. Z kolei niedawno zrealizowane pasy rowerowe w ciągu ulic Tamka i Zajęcza połączyły ze sobą trasy rowerowe po dwóch stronach Wisły, tworząc ciągły korytarz rowerowy z wschodu na zachód miasta. Dzięki temu ruch rowerów na tej trasie z pewnością wzrośnie – choć już dziś jeździ tędy kilka tysięcy rowerów na dobę, a na moście Świętokrzyskim rowery stanowią ok. 10 proc. ruchu. Efekt otwarcia nowych tras widać też w przypadku kładki na moście Łazienkowskim. Na najbliższych punktach pomiarowych, czyli w al. Stanów Zjednoczonych, odnotowano ponad dwukrotny wzrost ilości rowerzystów. Również 15 sierpnia padł rekord dla tej trasy, kiedy to pokonało ją aż 4207 rowerzystów. Tydzień wcześniej, a więc tuż przed otwarciem kładki, było ich 1909.

Miasto przygotowuje kolejną przeprawę przez Wisłę – most pieszo-rowerowy na wysokości ul. Karowej. Na ogłoszony konkurs architektoniczny wpłynęło 40 projektów.  Projektowany most wprowadzi zupełnie nową jakość do miejskiej infrastruktury – zarówno pod względem architektonicznym jak i komunikacyjnym. Przybliży Pragę do centrum, łącząc rewitalizowane obecnie obszary prawobrzeżnej Warszawy z bulwarami wiślanymi. Umożliwi postanie spacerowego ciągu pomiędzy ul. Ząbkowską a Powiślem i Krakowskim Przedmieściem. Zostanie również włączony w istniejący i planowany układ infrastruktury rowerowej po obu stronach Wisły (trasy rowerowe na Bulwarach Wiślanych i na Wybrzeżu Szczecińskim). Dzięki temu powstanie też korytarz rowerowy, łączący Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą. Zakończenie budowy zaplanowano na 2019 r.

Z pewnością duży wpływ ruch rowerowy miała rozbudowa systemu Veturilo. Obecnie do dyspozycji mieszkańców jest 337 stacji i blisko 5000 rowerów. Przez 5 lat użytkownicy systemu dokonali aż 11 milionów wypożyczeń, z czego już ponad 3 miliony w tym roku. W tegorocznych pomiarach co ósmy rower na ulicach to Veturilo. W porównaniu do ubiegłych lat to niemal dwukrotny wzrost.

źródło: materiały prasowae ZDM i urzędu m.st. Warszawy

 
Roentgena z nową nawierzchnią

Od rana kierowcy mogą już jeździć wyremontowaną ulicą Roentgena na Ursynowie. Prace trwały od piątku i są częścią większych robót w tym rejonie, w ramach których remontowana jest droga dla rowerów i chodniki.

Nowy asfalt pojawił na obu jezdniach ul. Roentgena, na odcinku od ul. Płaskowickiej do ul. Pileckiego. Aby poprawić komfort użytkowania, nawierzchnia została wykonana z tzw. cichego asfaltu i dodatkowo wzmocniona specjalną siatką szklano-węglową. Pozwoli to zwiększyć trwałość wykonanego remontu. Na nowym asfalcie odtworzono oznakowanie poziome.

Równolegle trwają prace związane z remontem chodnika i drogi dla rowerów. Roboty obejmują odcinek od ul. Płaskowickiej do al. Komisji Edukacji Narodowej.

Droga rowerowa, zjazdy i chodniki otrzymały nową nawierzchnię – asfaltową i z płyt betonowych. Ruch rowerowy został odseparowany od ruchu pieszego za pomocą pasów zieleni oraz opasek z kostki granitowej. Na wlocie ul. Makolągwy pojawił się wyniesiony przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych. Dodatkowo, na odcinku pomiędzy ul. Makolągwy a ul. Płaskowickiej, wybudowany został brakujący fragment infrastruktury rowerowej.
Z Kartą Ucznia do szkoły. Jak złożyć wniosek

Drodzy Rodzice, ponieważ zbliża się nowy rok szkolny, przypominamy najważniejsze informacje o Karcie Ucznia.

Zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy, od 1 września 2017 roku na podstawie Karty Uczniauprawnienie do bezpłatnych przejazdów przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st  Warszawy,
 • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy.

Uprawnienia na Karcie Ucznia będą ważne od 1 września 2017 roku bez konieczności aktywowania ich w kasownikach. Wzór tych kart dedykowany jest wyłącznie temu uprawnieniu, dlatego też nie należy wgrywać na nie biletów innego rodzaju i typu.

Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o Kartę Ucznia dla swoich dzieci, nadal mogą to zrobić. W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły lub do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM wraz ze zdjęciem oraz legitymacją szkolną lub zaświadczeniem wydanym przez szkołę.

Warto przypomnieć, że dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, mają bezpłatne przejazdy w stołecznej komunikacji miejskiej do 30 września. Zatem dla pierwszoklasistów czas na wyrobienie Kart Ucznia jest nieco dłuższy.

Rodzicom, którzy wnioskowali o wgranie e-hologramu Młodego Warszawiaka na Kartach Ucznia swoich dzieci, przypominamy – jest on ważny do 30 września 2017 roku!

Termin ważności e-hologramu można przedłużyć w:

 • stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych,
 • w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM bądź Wydziale Obsługi Mieszkańca, po okazaniu stosownych dokumentów.

Jak to zrobić? Sprawdź w tym miejscu!

źródło: materiały prasowe ZTM Warszawa
Kończy się ważność e-hologramów. Co zrobić, żeby zachować prawo do zniżek

30 września stracą ważność e-hologramy wgrane na Warszawskich Kartach Miejskich. Dlatego też, aby nadal korzystać ze zniżek jakie zapewniają, konieczne jest przedłużenie terminu ich obowiązywania. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, a cały proces zajmuje tylko chwilę.

Osoby, które korzystają z Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka oraz mieszkają w Warszawie i rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 rok w jednym ze stołecznych urzędów skarbowych, powinny do 30 września przedłużyć ważność e-hologramu.

Najprościej zrobić to w najbliższym stacjonarnym automacie biletowym. Można także skorzystać z dowolnego biletomatu, znajdującego się w pojazdach komunikacji miejskiej, które obsługują Warszawską Kartę Miejską.

Co mają zrobić osoby, które do tej pory nie wyrobiły sobie Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka?

Osoby, które mieszkają w Warszawie, rozliczyły podatek za 2016 rok w stołecznym urzędzie skarbowym, a jeszcze nie posiadają Karty Warszawiaka, powinny zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów lub Wydziału Obsługi Mieszkańców wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, dowodem tożsamości oraz jednym z poniższych dokumentów:

 • kopią pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub
 • zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
 • urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO.

Szczegółowe informacje o zasadach przedłużania uprawnień przysługujących w ramach Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka oraz wyrabiania po raz pierwszy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka są dostępne na stronie internetowej ZTM w zakładce „karta warszawiaka”.
Klimatyczny finał wakacji na placu Zamkowym

W niedzielę, 27 sierpnia, w godz. 11.30-16.30 zapraszamy mieszkańców stolicy na X Piknik z klimatem. Warszawiacy w ciekawy i przyjemny sposób będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat środowiska i ochrony klimatu. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem – Każda podróż może być klimatyczna.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, którego tabor wymieniamy na niskoemisyjny. Po ulicach Warszawy kursują już hybrydy, autobusy gazowe i elektryczne, co przynosi wymierne korzyści pasażerom i środowisku naturalnemu – mówi  Renata Kaznowska, zastępca Prezydent m.st. Warszawy i dodaje – Rozwijamy również infrastrukturę rowerową i system wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo.

Piknik z klimatem to cykliczne wydarzenie ekologiczno-kulturalne, organizowane w stolicy już tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji. W tym roku tematem przewodnim jest niskoemisyjny transport  i jego rola w walce ze zmianami klimatu. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak ważne są decyzje dotyczące wyboru środka transportu oraz w jaki sposób podróżować, szanując środowisko i chroniąc klimat.

W trakcie Pikniku będziemy promowali ekologiczne sposoby poruszanie się po mieście, opowiemy w jaki sposób podróżować, szanując środowisko i chroniąc klimat – mówi Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Na miłośników dwóch kółek, a także na rodziny z dziećmi czekać będzie wiele atrakcji w specjalnie stworzonych strefach, takich jak: rowerowy tor przeszkód, egzamin na listonosza, wielka gra planszowa o tematyce rowerowej czy strefa zabaw sportowych. Znajdzie się tu miejsce zarówno na zdrową rywalizację, jak i na kreatywną zabawę.

Uczestnicy pikniku będą mogli także wziąć udział w wielkoformatowej grze w statki. Ponadto podczas wydarzenia popularyzatorzy tematyki Nordic Walking będą odpowiadali na pytania wszystkich zainteresowanych. Będzie można również obejrzeć bezemisyjną ciężarówkę czyli rower cargo oraz prawdziwy autobus elektryczny.

Dla najmłodszych zostanie wystawione przedstawienie „Teatrzyk jak się patrzy” w wykonaniu jednoosobowego teatru walizkowego Zbigniewa Dmitrocy.

Wydarzenie organizowane jest w ramach „Partnerstwa dla Klimatu” – platformy współpracy zrzeszającej ambasady, organizacje pozarządowe oraz firmy, które realizują innowacyjne działania informacyjno-edukacyjne na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Warszawa ogranicza zanieczyszczenia powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń oraz energia. Ich finansowanie jest zapewnione m.in.dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu to 16 miliardów złotych.

Tylko w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych, w tym ponad 1,1 miliarda złotych – na ochronę powietrza. Wśród działań realizowanych za te środki znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic.

Istotnym elementem działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w Warszawie jest również realizowany od początku 2017 roku system dotacji do wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne źródła gazowe lub podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z tego typu pomocy w pierwszym etapie naborów skorzysta około 400 gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku od września planujemy uruchomić kolejny nabór.
Zadbaj o samochód i jakość powietrza w stolicy

W poniedziałek, 21 sierpnia, pierwszy raz w Warszawie na tak dużą skalę, ruszyła akcja bezpłatnych wybranych badań diagnostycznych pojazdów. Kierowcy mogą sprawdzić w swoich samochodach i motocyklach emisję spalin, ustawienie świateł i ciśnienie w oponach na 55 stacjach diagnostycznych ( 5 na Ursynowie ).

Akcja jest realizowana dzięki współpracy m.st. Warszawy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji (PIMOT) i trwa do końca wakacji.

– W stolicy ruszyła pilotażowa akcja bezpłatnych wybranych badań diagnostycznych w pojazdach. Prowadzimy ją z myślą o bezpieczeństwie kierowców i pieszych, ale również poprawie jakości powietrza – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i dodaje – To kolejne nasze działanie, które prowadzimy w ramach kampanii „Oddychaj Warszawo”. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są transport indywidualny oraz niskiej jakości węgiel i odpady spalane w piecach. W walce o czyste powietrze bardzo dużo zależy od mieszkańców, od ich codziennych postaw, takich jak dbanie o sprawny samochód, korzystanie z transportu publicznego, wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, czy docieplenie budynków.

– Przemysłowy Instytut Motoryzacji wspiera ważne inicjatywy związane z bezpieczeństwem transportu. Od wielu lat prowadzimy zaawansowane prace badawcze w tym zakresie. Staramy się również uświadamiać, jak duży wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ma stan techniczny pojazdów – mówi Bogusław Pijanowski, zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

Co sprawdzamy i dlaczego?

Kierowców, którzy chcą wziąć udział w akcji, zapraszamy do wybranej z 55 stacji kontroli pojazdów (lista w załączeniu). Na miejscu diagności sprawdzą poziom emisji spalin, ustawienie świateł i ciśnienie w oponach. Użytkownicy pojazdów otrzymają przy tym informację na temat stanu technicznego sprawdzanych elementów i zostaną poinstruowani przez specjalistów, jak odpowiednio je użytkować.

Pojazd, który spełnia normy emisji spalin, zmniejsza nie tylko niekorzystne oddziaływanie transportu na środowisko, ale również ogranicza negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Zwiększona emisja zanieczyszczeń z niesprawnego układu wydechowego podnosi ryzyko występowania schorzeń układów oddechowego i krążenia.

Prawidłowe oświetlenie to gwarancja widoczności na drodze, szczególnie po zmroku. Jakość oświetlania dla każdego modelu pojazdu jest różna, a wpływ na to ma także rodzaj samego reflektora. Reflektory powinny być odpowiednio ustawione. Wyregulowane prawidłowo światła pozwalają na dostrzeżenie dużo wcześniej przeszkody znajdującej się na drodze. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na podjęcie odpowiedniej decyzji, która może istotnie wpłynąć i zaważyć na życiu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Prawidłowo wyregulowane ciśnienie w ogumieniu wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale również na trwałość opon. Bardzo ważne jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia, ponieważ zbyt wysokie przyśpiesza punktowe zużycie opony, a zbyt niskie powoduje zwiększone zużycie paliwa. Należy pamiętać również o sprawdzeniu stanu opony zapasowej.

Warszawa ogranicza zanieczyszczenia powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń oraz energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Tylko w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych, w tym ponad 1,1 miliarda złotych – na ochronę powietrza. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic.

Istotnym elementem działań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w Warszawie jest również realizowany od początku 2017 roku system dotacji do wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne źródła gazowe lub podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z tego typu pomocy w pierwszym etapie naborów skorzysta około 400 gospodarstw domowych. W tym roku od września planujemy uruchomić kolejny nabór.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji wspiera bezpieczeństwo w transporcie

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i zwiększanie świadomości wśród uczestników ruchu drogowego to dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji działania kluczowe. PIMOT oferuje szeroki zakres badań związanych z bezpieczeństwem czynnym i biernym środków transportu, ich oddziaływania na środowisko oraz badań symulacyjnych i kompatybilności elektromagnetycznej.

W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, w ramach Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów, działa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wyposażona w najnowocześniejszą linię diagnostyczną i aparaturę pomiarową. Pracownicy Stacji posiadają wieloletnie doświadczenie, którym chętnie dzielą się z innymi diagnostami podczas szkoleń organizowanych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Ponadto w OSKP PIMOT organizowane są państwowe egzaminy kandydatów na diagnostów prowadzone przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wykaz stacji kontroli pojazdów na Ursynowie, w których w dniach 21.08 – 2-09.2017r. realizowana jest akcja bezpłatnych badań technicznych:

DZIELNICA FIRMA ULICA GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA (SOBOTA)
Ursynów Bołtowicz Sp. J. Rosoła 55 10.00-18.00 10.00-15.00
Ursynów ENERGOPOL-WARSZAWA Osmańska 5 6.00-21.00 8.00-14.00
Ursynów SKP Team Puławska 427 8.00-21.00 8.00-15.00
Ursynów KMH AUTOMOTIVE Puławska 516 8.00-19.00 9.00-14.00
Ursynów SKP Auto Complex Postępu 3/5 8.00-20.00 8.00-15.00

źródło: Urząd m.st. Warszawy
Frezowanie ul. W.K Roentgena

Od piątku, 18 sierpnia od godz. 22.00  do wtorku 22 sierpnia do godz. 24.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. W.K Roentgena na odc. od ul. F. Płaskowickiej do ul. rtm. W.Pileckiego. 

Objazd zostanie poprowadzony ul.: F. Płaskowickiej i rtm. W.Pileckiego.

Połączenia z ul. W.K Roentgena nie będą miały ul.Łukaszczyka, Makolągwy i Pustułeczki. Przejezdność będzie możliwa w miarępostępu prac za zgodą kierownika robót.

Zamknięcie ulicy związane jest z wymianą nawierzchni.

Komunikacja:

W związku z naprawą nawierzchni ul. Roentgena od dnia 19.08.2017 r. od początku kursowania do dnia 22.08.2017 r. do końca kursowania zmianie ulegną trasy kursowania linii 179, 195, 209 i 737.

179 w obu kierunkach: od skrzyżowania Ciszewskiego/ Roentgena/ Pileckiego: Pileckiego – Gandhi i dalej swoją trasą

195 w obu kierunkach: od skrzyżowania Ciszewskiego/ Roentgena/ Pileckiego: Pileckiego – Płaskowickiej i dalej swoją trasą

209 w obu kierunkach: od skrzyżowania Płaskowickiej/ Roentgena: Płaskowickiej – Pileckiego – Herbsta i dalej swoją trasą

737 w obu kierunkach: od skrzyżowania Płaskowickiej/ Roentgena: Płaskowickiej – Pileckiego – Ciszewskiego i dalej swoją trasą

źródło: Infoulice
Metro: skrócenie trasy linii M1

Od soboty, 12 sierpnia do nocy 14/15 sierpnia linia metra M1 będzie kursowała tylko na odcinku pomiędzy stacjami Młociny – Wilanowska. Zmiany są spowodowane pracami nad unowocześnianiem systemu sterowania ruchem pociągów metra i kontroli dyspozytorskiej. Dla pasażerów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Zmiany zaczną obowiązywać w sobotę, 12 sierpnia od początku kursowania metra i potrwają do końca kursowania w nocy 14/15 sierpnia.

Na odcinku Wilanowska – Kabaty, w godzinach kursowania metra, zostanie uruchomiana zastępcza linia autobusowa ZM1, kursująca na trasie:

OS.KABATY 04 – al. KEN – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – METRO WILANOWSKA 02 (POWRÓT: METRO WILANOWSKA 02 – Puławska – Domaniewska – Nowobukowińska – Rolna).

Autobusy linii ZM1 będą kursowały w dniach  12-13 sierpnia nawet co 5 minut (w ramowych godzinach: 6.50 – 21.45), natomiast 14 sierpnia – nawet co 3 minuty (w ramowych godzinach: 6.20 – 8.50 oraz 16 – 18).

Na każdej stacji linii metra M1 będą rozwieszone plakaty informacyjne, a od środy, 9 sierpnia w pociągach emitowane będą specjalne komunikaty głosowe.
Nie tylko 500 plus! Nowy okres zasiłkowy.

Od 1 sierpnia br. mieszkańcy Ursynowa mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ,,500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. W pierwszym dniu, w Wydziale Obsługi Mieszkańców złożonych zostało ponad 100 wniosków. Zdecydowanie więcej – kilkaset wniosków – zostało skierowane drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji bankowych, serwisu Emp@tia i ePUAP. Na rozpatrzenie wniosków złożonych w sierpniu, wydanie w tych sprawach decyzji i wypłatę należnych świadczeń urzędnicy mają czas do końca października br.

Świadczenie wychowawcze ,,500 plus”, ze względu na liczbę składanych wniosków i skalę zaangażowania urzędników budzi największe zainteresowanie mieszkańców. Jednakże, nie jest to jedyne świadczenie realizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów.  Od 1 sierpnia, po ujednoliceniu terminów składania wniosków można też składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski w sprawie przyznania ww. świadczeń można składać bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy, na dedykowanych stanowiskach nr 15 i 16, jak również listownie i drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Emp@tia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany.

Świadczenia rodzinne to m.in. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie. Uprawnienie do otrzymania ww. świadczeń uzależnione jest od szeregu kryteriów, w tym w szczególności od spełnienia kryteriów dochodowych oraz innych kryteriów społecznych, właściwych dla każdego rodzaju świadczeń.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów od rodzica, w przypadku ich bezskutecznej egzekucji. Podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych przyznanie świadczenia uwarunkowane jest przez kryterium dochodowe. Informacje na temat szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać beneficjenci ww. świadczeń, jak również na temat wymaganych załączników dla każdego typu świadczeń, wraz z aktualnymi formularzami wniosków znajdują się na stronie Dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl,
w zakładce „Dla mieszkańców, sprawy społeczne”.

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów
Veturilo kończy 5 lat!

Wczoraj  system Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo obchodził piąte urodziny. Mimo młodego wieku już jest najdojrzalszym systemem rowerowym w Polsce i jednym z bardziej rozpoznawalnych w Europie.

– Dokładnie 5 lat temu, 2 sierpnia 2012 r., uruchomiliśmy system wypożyczalni rowerów miejskich, który idealnie wkomponował się w przestrzeń stolicy, tworząc z niej miasto przyjazne rowerzystom. Veturilo jest jedną z najważniejszych inicjatyw, które zmieniają Warszawę i ułatwiają życie mieszkańcom, co potwierdza rosnące z roku na rok grono miłośników jednośladów. W systemie jest już zarejestrowanych ponad pół miliona użytkowników. Stale rozwijamy również infrastrukturę rowerową. Stołeczni cykliści mogą korzystać z blisko 500 km dróg rowerowych. Do 2018 roku powstanie kolejnych 19 tras o długości 73,4 km. Dodatkowo, już za chwilę, będzie można przeprawiać się miedzy dwoma brzegami Wisły kładką pieszo-rowerową znajdującą się pod Mostem Łazienkowskim – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Rowery Veturilo stały się tak samo naturalnym elementem krajobrazu Warszawy jak żółto-czerwone autobusy i tramwaje. Korzysta z nich już ponad pół miliona warszawiaków oraz wielu turystów z Polski i całego świata. Tylko w tym roku rowery wypożyczono ponad 3 miliony razy, a łącznie w ciągu pięciu lat aż 11 milionów razy.

4925 rowerów na 337 stacjach i kolejne rekordy

Warszawski rower publiczny od samego początku nieprzerwanie bije rekordy popularności. Tegoroczny sezon jest jednak pod tym względem wyjątkowy. Od marca rowery wypożyczono już 3,2 miliona razy (dotychczasowy rekord roczny padł w 2015 roku – 1,975 mln wypożyczeń). Najlepszym miesiącem, jak dotąd, był tegoroczny czerwiec, kiedy odnotowano 868 350 wypożyczeń, a rekordowym dniem 20 maja z 42 228 wypożyczeniami – tego dnia średnio co drugą sekundę ktoś wypożyczał w Warszawie rower.

Stołeczni rowerzyści mogą korzystać z 337 stacji i 4925 rowerów, w tym z 60 jednośladów dla najmłodszych i 45 tandemów. Na użytkowników czekają stacje wyposażone w terminale z ekranami dotykowymi i obsługą kart zbliżeniowych, w pompkę rowerową oraz diodę, sygnalizującą, czy dany rower nadaje się do wypożyczenia. Jedną z głównych nowości jest intuicyjna aplikacja mobilna, która umożliwia m.in. szybkie wypożyczanie roweru poprzez skanowanie kodu QR. Od ostatniego piątku na ulicach pojawiły się ponadto rowery wyposażone w tzw. przegub Cardana. To sposób przeniesienia napędu, który zamiast tradycyjnego łańcucha wykorzystuje specjalny wał – dzięki temu jazda jest efektywniejsza, a rower bardziej niezawodny. Po warszawskich ulicach jeździ 50 rowerów z wałami Cardana. Można je poznać po charakterystycznej plastikowej osłonie na tylne koło.

Użytkownicy Veturilo pochodzą z całej Polski i 155 innych krajów. Najstarszy rowerzysta ma 99 lat. Średni czas jednego wypożyczenia na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Warszawie to 22 minuty i 54 sekundy. Najpopularniejsza stacja to Niepodległości-Batorego.

Miasto przyjazne rowerzystom

W ciągu pięciu lat długość tras rowerowych w Warszawie wzrosła niemal dwukrotnie – dziś jest ich 499 km. Dwukrotnie wzrósł również ruch rowerowy – na najbardziej popularnych trasach w centrum sięga ponad pół tysiąca rowerów na godzinę.

Do 2018 roku w Warszawie powstaną kolejne trasy rowerowe. Na ich budowę Warszawa otrzyma aż 71,6 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę 19 tras rowerowych o długości 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane lub już istniejące trasy, a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Dzięki środkom unijnym w Warszawie w bieżącym i następnym roku powstaną trasy wzdłuż takich ulic, jak: Towarowa, Okopowa, Żwirki i Wigury, Powsińska, Wiertnicza, Połczyńska, Kasprzaka, Jagiellońska, Puławska, Al. Jerozolimskie.

Nowo powstające trasy dołączą do już istniejących niemal 500 kilometrów dróg rowerowych w stolicy.

System Warszawskiego Roweru Publicznego Vaturilo powstał i funkcjonuje dzięki Miastu Stołecznemu Warszawa. W jego rozwój swój wkład mają też prywatni sponsorzy, którzy finansują 21 stacji i 254 rowery.

 

informacja prasowa
Każdy będzie mógł wziąć udział w projektowaniu polskiego paszportu

Nowy paszport będzie dokumentem, z którego rzeczywiście będziemy dumni – zapewnił prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – Piotr Woyciechowski, po inauguracji kampanii „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”.

Pierwszy raz od momentu wprowadzenia paszportu do obiegu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej można mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Dokument powstanie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. O tym, czy na jednej z 19 stron wizowych znajdzie się gen. Józef Haller i Kopiec Czynu Niepodległościowego – tzw. Mogiła Mogił – zdecydują internauci.

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zainaugurował kampanię „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”. „Zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości. Zapraszając Polaków do wspólnego zaprojektowania nowego paszportu, chcieliśmy oddać hołd tym wszystkim, którzy przelewali krew za wolność Polski” – powiedział minister podczas inauguracji kampanii przed Komendą Główną Straży Granicznej, która mieści się pod adresem al. Niepodległości 100 w Warszawie.

Z 13 wizerunków graficznych przedstawiających najważniejsze motywy niepodległościowe: postacie, wydarzenia, miejsca i symbole, w nowym paszporcie znajdzie się sześć, które okażą się najpopularniejsze. Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej www.zaprojektujpaszport.gov.pl potrwa do 10 września.

MSWiA współpracuje przy kampanii z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., w której powstaną nowe paszporty. Jak podkreślił prezes PWPW Piotr Woyciechowski, średnio rocznie w Polsce wydaje się od 1,2 do 1,3 mln tych dokumentów.

„Tyle osób może taki paszport otrzymać w przyszłym roku, jeżeli kalendarz na to pozwoli, ale dokument będzie funkcjonował w obiegu na pewno sporo czasu i myślę, że duże grono Polaków będzie się nim cieszyło” – podkreślił  Woyciechowski.

Dodał, że oprócz konstytutywnych cech dokument będzie posiadał „pierwiastek wspólnoty polskiej, narodowej, będzie elementem polityki historycznej, patriotycznej i cywilizacyjnej państwa polskiego”. „Będzie to dokument, z którego rzeczywiście będziemy dumni” – podkreślił prezes PWPW.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Zajmuje się m.in. produkcją: banknotów, banderoli, znaczków, dowodów osobistych, paszportów oraz dokumentów dla cudzoziemców, a więc materiałów objętych szczególnymi procedurami wytwarzania. Historia spółki sięga 1919 roku, kiedy dwa miesiące po odzyskaniu niepodległości podjęto decyzję o uruchomieniu Państwowych Zakładów Graficznych.

Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży security printing w Europie, znajdującym się na liście podmiotów Europejskiego Banku Centralnego uprawnionych do druku banknotów euro.

Źródło: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
OW: Spotkanie w sprawie likwidacji pętli Natolin Płn.

Mieszkańcy na wakacjach, a władze miejskie (już nie tylko dzielnicowe) chcą wykorzystać ten czas do likwidacji pętli autobusowej, zmian tras linii 136 i 503, likwidacji linii 195 oraz przeniesienia Bazarku na Dołku pod okna mieszkań na ul. Polaka!

W czwartek, 3 sierpnia, o godz. 19.00 stowarzyszenie Otwarty Ursynów organizuje kolejne spotkanie, aby poinformować mieszkańców o bieżącej sytuacji i o tym, co jeszcze możemy zrobić, aby powstrzymać szaleństwo lokalnych polityków Platformy Obywatelskiej na Ursynowie i już teraz także w Warszawie.

informacja prasowa OW