Dodatkowe 47 mln na budowę i rozbudowę ursynowskich szkół

Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na lata 2018-2020, w której wprowadzono do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne dot. budowy i rozbudowy placówek oświatowych na łączną kwotę ok. 47 mln zł. Zmiany będą opiniowane przez Radę Dzielnicy na sesji w dniu 17 kwietnia, a formalne wprowadzenie do budżetu nastąpi jeszcze w tym półroczu na sesji Rady m.st. Warszawy.

 – Jeszcze w tym roku do ursynowskiej oświaty trafią dodatkowe środki w wysokości prawie 7 mln zł. W przyszłym roku będzie to dodatkowa kwota 33,9 mln, a w 2020 r.  kolejne środki w wysokości 6,4 mln zł. Dzięki decyzji zarządu do ursynowskiej oświaty trafi kolejny potężny „zastrzyk” gotówki o łącznej wartości ok. 47 mln zł.  Poza powstaniem kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby pozyskane środki umożliwią także rozbudowę trzech szkół podstawowych tak, aby zniwelować skutki reformy oświaty – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

PLANOWANY PODZIAŁ DODATKOWEJ KWOTY:

Budowa kompleksu oświatowego przy ul Zaruby

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z łączną kwotą planu 36.000.000 zł z czego:

w roku 2018: 6.000.000 zł

w roku 2019: 30.000.000 zł

W ramach zadania planowana jest budowa nowego obiektu szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul Mandarynki 1

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z łączną kwotą planu 5.000.000 zł z czego:

w roku 2018: 100.000 zł

w roku 2019: 1.900.000 zł

w roku 2020: 3.000.000 zł

W ramach zadania planowana jest adaptacja podziemnych pomieszczeń szkoły na potrzeby placówki oraz Centrum Aktywności Seniora

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z łączną kwotą planu 3.000.000 zł z czego:

w roku 2018: 100.000 zł

w roku 2019: 1.000.000 zł

w roku 2020: 1.900.000 zł

W ramach zadania planowana jest rozbudowa szatni i jadalni oraz modernizacja sal lekcyjnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy  ul. Puszczyka 6

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z łączną kwotą planu 2.600.000 zł z czego:

w roku 2018: 100.000 zł

w roku 2019: 1.000.000 zł

w roku 2020: 1.500.000 zł

W ramach zadania planowana jest rozbudowa szatni oraz przebudowa świetlicy.

 

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów

 
XLVI sesja Rady Dzielnicy Ursynów[ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 17 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

PORZĄDEK OBRAD

XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr XLV z dnia 13.03.2018 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1512 z dnia 06 marca 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1513 z dnia  06 marca 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nie przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla Dąbrówka i Rady Osiedla Pyry w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.

 

 
Umowa na budowę przedszkola przy ul.Tanecznej podpisana

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tanecznej 74. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola z siedmioma oddziałami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przedszkolu docelowo rozpocznie naukę 175 dzieci. Wartość umowy to ponad 7,7 mln zł brutto, a jako termin jej realizacji wskazano 5 lipca 2019 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „SYNTAX” Sp. z o.o.

Jesteśmy zdeterminowani by jak najszybciej zrealizować inwestycję, na którą mieszkańcy Zielonego Ursynowa oczekują od kilku lat. Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy od Miasta dodatkowe środki, co umożliwiło podpisanie umowy. Temat tej inwestycji nie został właściwie poprowadzony przez poprzedni zarząd – poprzednia umowa nie doszła do skutku z powodu uchwalenia planu miejscowego, który miał inne zapisy niż wydane na ten obiekt warunki zabudowy. Teraz naprawiamy ten błąd, a beneficjentem tej inwestycji będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Parametry określające wielkość przedszkola:

–  powierzchnia zabudowy – ok.  1 062,00 m²

–  powierzchnia netto – ok.1 993,40 m²

–  kubatura  –  ok. 8 825,00 m³

–  liczba kondygnacji nadziemnych – 2

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Miejsce Przyjazne Seniorom: Urząd Dzielnicy Ursynów nagrodzony

W dniu 26 marca, odbyło się wręczenie nagród w ramach konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Kapituła konkursu, spośród 66 zgłoszeń, wybrała 42 obiekty, które otrzymały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom 2017″ oraz specjalny znak do umieszczenia na obiekcie. W kategorii „Publiczne instytucje obsługi mieszkańców” wyróżnienie przyznano Urzędowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Na uroczystej gali odbywającej się w Służewskim Domu Kultury, w imieniu całego Urzędu i wszystkich pracowników nagrodę odebrał burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa. Wyróżnienie to jest uznaniem wysokiego poziomu obsługi seniorów zamieszkujących dzielnicę Ursynów oraz działań podejmowanych w celu ich aktywizacji społecznej i kulturalnej.

„Jako Ursynowska Rada Seniorów włączyliśmy się w proces przyznania certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017″. Mam nadzieję, że przyznane wyróżnienia będą impulsem, aby kolejne miejsca w naszej dzielnicy stawały się jeszcze bardziej przyjazne seniorom. Jest to kolejny zakończony sukcesem projekt w którego realizację włączyła się Ursynowska Dzielnicowa Rada Seniorów – mówi  Irena Wuttke – Miszczak, Przewodnicząca Ursynowskiej Dzielnicowej Rady Seniorów.

Udogodnienia dla osób starszych funkcjonujące w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz bogata oferta programowa skierowana do seniorów, stały się podstawą do udziału w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom 2017″. Akcja ta jest corocznie organizowana przez Warszawską Radę Seniorów i Urząd m.st. Warszawy. Ma ona na celu wyróżnienie, promowanie instytucji, organizacji i wydarzeń realizowanych na terenie m.st. Warszawy otwartych na potrzeby osób starszych oraz miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki, a więc wszystkich tych, w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz obsługiwani.

Laureaci konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” na Ursynowie:

 • Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów z siedzibą przy al. KEN 61,
 • Multikino przy al.  KEN 60,
 • Studio – „Total Fitness” – przy ul. Puszczyka 7,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej  znajdujący się przy ul. Cybisa 7,
 • Szkoła Speak-up – Szkoła Językowa mieszcząca się przy ul Ciszewskiego.

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
XLV sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 13 marca 2018 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

Podczas najbliższej sesji będziemy mieli przyjemność opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Dlaczego przyjemność? Dlatego że był to rekordowy, największy w historii Ursynowa budżet. Zaopiniujemy także zmiany w budżecie dzielnicy na 2018 rok, tak aby drugi rok z rzędu planowane nakłady na inwestycje przekroczyły barierę 90 mln zł. Będziemy się zajmować bardzo ważnymi dla mieszkańców miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Placu Wielkiej Przygody oraz obszaru Tesco informuje Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

PORZĄDEK OBRAD

XLV sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr XLIII z dnia 30.01.2018 r. i nr XLIV z dnia 14.02.2018 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za  2017 rok”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1436 z dnia  12 lutego 2018 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1439 z dnia  12 lutego 2018 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1440 z dnia  12 lutego 2018 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1443 z dnia  14 lutego 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1460 z dnia  21 lutego 2018 r.
 13. Informacji Burmistrza na temat programu „Aktywny sześciolatek w I-szej klasie”.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Sesję prowadzić będzie przewodniczący Rady dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.
XLIV sesja Rady Dzielnicy Ursynów [ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższą środę, 14 lutego 2018 r. o godz. 18.30 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

 PORZĄDEK OBRAD

XLIV sesji Rady Dzielnicy Ursynów 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja dotycząca likwidacji pętli autobusowej Natolin Płn oraz przeniesienia Bazarku na Dołku w rejon ulicy Płaskowickiej i al. Komisji Edukacji Narodowej zawierająca:

– informację Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie nt. likwidacji pętli Natolin Płn,

– informację Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Biura Mienia m.st. Warszawy w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu  ustanowionego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 2/GK/WO/2016 z 29 stycznia 2016 r. na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61, do nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Filipiny Płaskowickiej róg al. Komisji Edukacji Narodowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/6 o powierzchni 0,5070 ha w obrębie 1-10-27,  uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00457712/,

– informację Biura Mienia m.st. Warszawy ws. przekazania działki ewidencyjnej     nr 7/6 z obrębu 1-10-27 w zarząd Zarządu Mienia m.st. Warszawy,

– informację Zarządu Mienia m.st. Warszawy dotycząca ogłoszenia zawierającego wykaz nr 36/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. o przeznaczeniu do dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości znaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/6 z obrębu 1-10-27.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty. Druk Nr 357
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1431 z dnia  02 lutego 2018 r.  Druk Nr 356
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 355
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.

 
„ALERT dla zwierząt” – podsumowanie akcji

Zakończyła się trwająca od dnia 8 stycznia br. corocznie organizowana w ursynowskim Ratuszu akcja zbierania darów dla bezdomnych zwierząt „ALERT dla zwierząt”. Dzięki ofiarności mieszkańców Ursynowa, w tym roku zebrano 187 kg suchej karmy i ponad 80 kg karmy w puszkach dla psów, a także 61 kg karmy w puszkach dla kotów. Ponadto, zebrano 63 kg makaronu, kaszy i ryżu. Oprócz karmy mieszkańcy dostarczyli również koce, kołdry, ręczniki, legowiska, smycze, miski, zabawki i kuwety. W najbliższym czasie przekazane przez mieszkańców dary, zostaną dostarczone do schroniska dla psów w Celestynowie (z którym współpracuje Schronisko dla psów na Paluchu) oraz do Fundacji Karuna (z którą Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy od lat współpracuje).
XLIII sesja Rady Dzielnicy Ursynów [ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 30 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

 Na najbliższej sesji skupimy się na sprawach związanych z budżetem. Mnie najbardziej cieszy wygospodarowanie dodatkowych 2 mln złotych na remont starej części Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej oraz 500 tysięcy na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 na ulicy Cybisa„- podkreśla Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

 PORZĄDEK OBRAD

XLIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1412 z dnia  22 stycznia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1414 z dnia  22 stycznia 2018 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dąbrówka oraz Rady Osiedla Pyry w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, a także powołania wspólnej Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Fort Służew).
 7. Informacja Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie akcji „1% zostaw na Ursynowie”.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.
Alert dla zwierząt!

Dziś, 8 stycznia br. ruszyła VII edycja akcji „Alert dla zwierząt”, czyli ursynowska zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt, przebywających w schroniskach i przytuliskach. Alert potrwa do 31 stycznia.

 W holu na parterze Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) zostaną wystawione pojemniki, do których będzie można składać:

 • karmę dla psów i kotów (suchą oraz puszki)
 • makarony, ryż, kasze;
 • czyste koce, pledy,
 • miski, smycze, obroże;
 • zabawki.

Dary można składać w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 (poniedziałki do 18.00). Zachęcamy do udziału w akcji!

źródło: urząd dzielnicy Warszawa Ursynów
XLI sesja Rady Dzielnicy Ursynów[ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

 Na wtorkowej sesji będziemy m.in. opiniować propozycje Zarządu Dzielnicy Ursynów dotyczące zwiększenia planu wydatków oświatowych. Będąc radnym wybranym przez mieszkańców Zielonego Ursynowa cieszę się, że tak dużo środków trafi do placówek edukacyjnych zlokalizowanych właśnie w tej części naszej dzielnicy. Dzięki dodatkowym środkom doposażona zostanie każda placówka na Zielonym Ursynowie„- podkreśla Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

PORZĄDEK OBRAD

XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 17.10.2017 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1264 z dnia 07 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1265 z dnia 07 listopada 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie  nie przeprowadzania wyborów do Rady „Osiedla Jeziorki” w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st
 11. Warszawy.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.

 
Ursynowscy radni podjęli stanowisko ws. instalacji filtrów

Mieszkańcy złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu POW przebiegającego przez Ursynów zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów, z inicjatywy stowarzyszenia Otwarty Ursynów,  podjęła stanowisko ws. instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu POW.

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 roku, poz. 420 j.t.), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

§1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wniosku, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu, zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

§2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów ograniczających do minimum uciążliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem wynikające z budowy w ramach POW dwóch węzłów komunikacyjnych (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód).

§3. Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

§4. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uzasadnienie do stanowiska
 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego (WI-II.7820.1.10.2017.MS1)o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko mieszkańcy dzielnicy Ursynów licznie złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o środowisko naturalne, zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, popiera wnioski kierowane przez mieszkańców w ramach przedmiotowych konsultacji.

Dodatkowo, Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważają za zasadne zwrócić uwagę na inne zagrożenia wynikające z budowy POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY, a ściśle związane ze stanem jakości powietrza na Ursynowie oraz generowanym przez zwiększony ruch komunikacyjny hałasem.

W ramach budowy POW powstaną dwa węzły komunikacyjne (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód). Analizy ruchu ewidentnie wskazują na istotne zwiększenie liczby przejeżdżających przez Ursynów samochodów. W efekcie, tym samym zwiększy się ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń powietrza oraz pogorszą się warunki hałasowe najbliższych okolic tunelu POW oraz ww. węzłów komunikacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dodatkowo, poza instalacją urządzeń/filtrów oczyszczających powietrze, wnioskuje o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów wymuszających rozwiązania projektowe gwarantujące mieszkańcom okolic tunelu POW minimalizację powyższych negatywnych zjawisk.

Niniejsze stanowisko jest kolejną próbą Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyegzekwowania rozwiązań projektowych przy POW chroniących mieszkańców Ursynowa.

Pierwsze wnioski powstawały już w 2013 roku. W piśmie z 12 lipca 2013 roku,  będącym odpowiedzią na stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2013 roku, GDDKiA zadeklarowała montaż filtrów na wyrzutniach spalin, po czym z deklaracji niestety się wycofała.

Niniejsze stanowisko jest z jednej strony poparciem działań mieszkańców, z drugiej wsparciem działań Zarządu Dzielnicy, mających na celu ochronę żywotnych interesów mieszkańców Ursynowa.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 

Fot: Polski Alarm Smogowy
Komisja ws. Dworów na Wyczółkach i Krasnowoli: podsumowanie spotkania

W dniu 20 września br. odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa, podczas której zostały omówione dotychczasowe i planowane działania dotyczące ochrony konserwatorskiej Dworku na Wyczółkach (ul. Łączyny 53) oraz Dworku na Krasnowoli (ul. Krasnowolska 78). W Komisji uczestniczył Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki. Konserwator przygotował poniższe stanowisko.

Stanowisko Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczące prowadzonej ochrony konserwatorskiej Dworu Wyczółki, znajdującego się w Warszawie przy ul. Łączyny 53 i Dworu Krasnowola znajdującego się w Warszawie przy ul. Krasnowolskiej 78.

Wyczółki

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-643/1 decyzją z lipca 1965 r.

Stołeczny Konserwator Zabytków w latach 2009 – 2015 przeprowadził kilkukrotnie kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym budynku.

W wyniku ustaleń z kontroli, Stołeczny Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wykonania prac zabezpieczających budynek przed zniszczeniem i w dniu 30 października 2012 r. wydał decyzję administracyjną nakazującą właścicielowi wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych, niezbędnych ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Ww. decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który, zobowiązał organ I instancji do oceny obiektu pod kątem wystąpienia przesłanek skreślenia z rejestru zabytków i  ustalenia czy obiekt nadal zachowuje walory historyczne, artystyczne lub naukowe, a wykonanie robót budowlanych stwarza realną szansę na przywrócenie mu odpowiedniego stanu technicznego. Stołeczny Konserwator Zabytków w oparciu o sporządzaną w tej sprawie ekspertyzę konserwatorsko-budowlaną, w dniu 22 sierpnia 2014 r., ponownie wydał decyzję w której nakazał właścicielowi obiektu wykonać prace konserwatorskie i roboty budowlane, niezbędne ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem zabytku. Część prac tj. prace zabezpieczające, należało wykonać niezwłocznie, natomiast roboty budowlane w późniejszym, określonym w decyzji terminie. Ze względu na bardzo zły stan zachowania obiektu i zniszczenie materiału konstrukcyjnego, na co wskazywała ekspertyza, prace te sprowadzały się do wymiany większości drewnianej substancji czyli praktycznie do odbudowy budynku. Decyzja ta jest prawomocna tj. utrzymana w mocy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z uwagi na stanowisko właściciela zabytku, według którego, nakazane prace są niemożliwe przez niego do wykonania, a także z uwagi na nie przeprowadzenie żadnych prac zabezpieczających w wyznaczonym terminie, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 12 czerwca 2015 r. wszczął z urzędu postępowanie egzekucyjne, celem którego jest wyegzekwowanie nałożonego obowiązku i wystawił tytuł wykonawczy, stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji, w pierwszej kolejności zastosowano środek egzekucyjny w formie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku i w dniu 14 lipca 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy działający przez Stołecznego Konserwatora Zabytków nałożył na właściciela grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego w ww. decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy ww. postanowienie. Wobec niewykonania drugiej części nakazanych prac – tj, zasadniczych robót budowlanych, Prezydent m.st. Warszawy w dniu 18 października 2016 r. wystawił kolejny tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w treści którego określono obowiązek w postaci wszystkich prac nakazanych w decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zobowiązany, wniósł zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a Stołeczny Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia 12 grudnia 2016 r. odmówił ich uwzględnienia. Zażalenie na to postanowienie zostało przekazane do rozpatrzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 2 lutego 2017 r. i do dnia dzisiejszego, Stołeczny Konserwator Zabytków nie otrzymał rozstrzygnięcia od organu odwoławczego. Ponieważ zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji wniesienie zażalenia wstrzymuje postępowanie egzekucyjne, Stołeczny Konserwator Zabytków, nie może podjąć dalszych środków egzekucyjnych.

W związku z pogarszającym się stanem zachowania zabytku, Stołeczny Konserwator Zabytków pismem z dnia14 lipca 2017 r. poprosił organ odwoławczy o pilne rozpatrzenie sprawy. Pismo to pozostało bez dopowiedzi. Prezydent m.st. Warszawy, działający przez  Stołecznego Konserwatora Zabytków ma możliwość podjęcia dalszych działań dopiero po zajęciu stanowiska przez organ drugiej instancji.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i orzecznictwem sądów administracyjnych, grzywna nakładana w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, jako mniej dolegliwy środek egzekucyjny niż wykonanie zastępcze, powinna być zastosowana w pierwszej kolejności. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Środek ten nie ma charakteru kary, lecz stanowi formę nacisku, mającą na celu skłonienie zobowiązanego poprzez dolegliwość finansową do określonego zachowania się. Obowiązkiem organu jest zastosowanie takiej dolegliwości, która zmusi zobowiązanego do realizacji ciążącego na nim obowiązku i zaprzestania tej dolegliwości w momencie, gdy obowiązek ten zostanie spełniony. Aby środek ten nabrał charakteru dyscyplinującego, nałożona grzywna powinna być na tyle wysoka, aby w ocenie zobowiązanego nieopłacalnym było jej uiszczenie tylko dla odłożenia w czasie egzekwowanego obowiązku. Dopiero po wyczerpaniu mniej tego środka organ egzekucyjny może zastosować kolejny – tj. wykonanie zastępcze. Wobec wstrzymania postępowania egzekucyjnego w tej sprawie, a także wobec rozwiązania przez Wojewodę Mazowieckiego porozumienia z Prezydentem m. st. Warszawy w sprawie  w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie zastępcze nie będzie prowadzone przez m. st. Warszawa.

Krasnowola

Budynek przy ul. Krasnowolskiej 78 w Warszawie, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-740 decyzją z dnia 4 marca 2006 r. Wpisem do rejestru zabytków objęty jest budynek mieszkalny oraz jego otoczenie, stanowiące część dawnego ogrodu.

W dniu 12 marca 2015r. Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie oceny stanu zachowania zabytku.

W wyniku ustaleń z kontroli, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 2 lipca 2015 r. wydał decyzję nakazującą właścicielowi obiektu wykonanie prac niezbędnych ze względu na zagrożenie istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Nakazane prace dotyczyły głównie zabezpieczenia dachu i elewacji, a należało je wykonać do dnia 31 października 2016 r. Decyzja jest prawomocna. Po wydaniu ww. decyzji zmienił się właściciel tej nieruchomości, na którego zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji przeszedł nałożony wyżej obowiązek.

Na wniosek nowego właściciela obiektu, Stołeczny Konserwator Zabytków w dniu 26 kwietnia 2017 r. wydał decyzję pozwalającą na remont, przebudowę  i rozbudowę budynku. Zakres pozwolenia obejmował jednocześnie nakazane prace.

W dniu 12 lipca 2017 r. właściciel zwrócił się do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zmianę pozwolenia w zakresie odsunięcia planowanej dobudówki od znajdującego się w pobliżu budynku pomnika przyrody. Wniosek ten jest rozpatrywany pod kątem udzielenia pozwolenia na te zamierzenie i najbliższym czasie zostanie wydana decyzja w tej sprawie. Należy się spodziewać, że po otrzymaniu pozwolenia, prace związane z remontem i rozbudową budynku zostaną rozpoczęte.

Stołeczny Konserwator Zabytków w najbliższym terminie przeprowadzi kontrolę wykonania nakazanych prac i prac na które zostało wydane pozwolenie. W razie stwierdzenia, że nakaz nie został wykonany, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a pierwszym ewentualnie zastosowanym środkiem egzekucyjnym będzie nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu, analogicznie jak w przypadku Dworu Wyczółki.

Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynow
Jesienne spotkania

Rusza jesienna edycja spotkań Burmistrza Roberta Kempy z mieszkańcami – jest to kontynuacja cyklicznych spotkań władz dzielnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września (przyszły poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14. W ramach jesiennej edycji zaplanowano 7 spotkań w różnych częściach Ursynowa.

Sądzę, że cykliczne bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są bardzo wartościowym źródłem wiedzy i niewątpliwą inspiracją do dalszego działania na rzecz Ursynowa. To możliwość uzyskania informacji jak mieszkańcy oceniają jakości pracy ursynowskiego urzędu oraz weryfikację jaka jest opinia na temat podejmowanych przez zarząd decyzji. Zachęcam mieszkańców do udziału w zaplanowanych spotkaniach –  informuje Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Celem spotkań jest wysłuchanie mieszkańców i poznanie ich opinii na temat dotychczasowej działalności Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu Dzielnicy. Ponadto spotkania umożliwią podsumowanie zrealizowanych inwestycji oraz prezentację dalszych planów, również dotyczących budżetu partycypacyjnego.

Kolejne spotkanie, zaplanowane jest na 14 września (czwartek), o godz. 16.00 w namiocie zlokalizowanym obok stacji Metro Stokłosy.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Nowy okres zasiłkowy – 500 plus!

W sierpniu br. mieszkańcy Ursynowa złożyli 8 233 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ,,500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Oznacza to, że w ciągu pierwszego miesiąca składania nowych wniosków, wniosek złożyło ponad 70% spośród tych wnioskodawców z Ursynowa, którzy złożyli wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym (wpłynęło wówczas 11 641 wniosków).

W zestawieniu miesięcznym liczba wniosków złożonych w sierpniu br. jest o prawie 1500 większa niż w pierwszym miesiącu poprzedniego okresu zasiłkowego, tj. w kwietniu 2016 r. kiedy to mieszkańcy Ursynowa złożyli w tej sprawie 6840 wniosków. Tylko 2531 wniosków w sierpniu złożonych zostało w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zdecydowanie więcej, bo aż 5702 wnioski, zostały skierowane drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji bankowych, serwisu Emp@tia i ePUAP. Ustawowy termin przewidziany na rozpatrzenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w sierpniu oraz wydanie w tych sprawach decyzji, a także wypłatę należnych świadczeń upływa z końcem końca października br.

Terminy:

 • Mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego nie muszą się obawiać, że stracą należne świadczenie lub jego część, ponieważ ostateczny termin złożenia wniosku, gwarantujący wypłatę świadczenia z wyrównaniem za październik upływa z dniem 31 października br.
 • Określony ustawowo termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu upływa z końcem listopada, zaś dla wniosków złożonych w październiku – z końcem grudnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze ,,500 plus” nie jest jedynym świadczeniem realizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.  Od 1 sierpnia, można też składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sierpniu br. złożonych zostało 347 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych oraz 124 wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje na temat szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać beneficjenci ww. świadczeń, jak również na temat wymaganych załączników dla każdego typu świadczeń, wraz z aktualnymi formularzami wniosków, znajdują się na stronie Dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl, w zakładce „Dla mieszkańców, sprawy społeczne„.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
10 mln na zagospodarowanie terenu nad POW

Na prośbę Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy radna m.st Warszawy Ewa Janczar (PO) wprowadziła do budżetu miasta na przyszłe lata inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. Radni zdecydowali, że pierwsze 10 mln na tę inwestycję będzie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zagwarantowanie tej kwoty w  Wieloletniej Prognozie Finansowej oznacza:

 • częściowe zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu parkowego nad tunelem POW;
 • racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy – zgodnie z protokołem rozbieżności sporządzonym na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez firmę „Proinwestycja Katarzyna Łowicka”;
 • zrezygnowanie z części prac zaplanowanych przez wykonawcę (Astaldi) i możliwość wprowadzenia w ich miejsce elementów pozwalających na budowę parku;
 • możliwość wdrożenia koncepcji zagospodarowania, która powstała wspólnie z mieszkańcami, na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Zagwarantowanie tej kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi czytelny sygnał, że Miasto Stołeczne Warszawa poważnie myśli o realizacji tej koncepcji. Zadanie to przez wielu jest porównywalne (z uwagi na swój rozmach i nowoczesną wizję) do ambitnej budowy bulwarów nadwiślańskich.

źródło: urząd dzielnicy Ursynow
Ursynowska obstrukcja

Prawie cztery miesiące trwa przerwa w obradach Rady Dzielnicy Ursynów. Radni opozycji nie wytrzymali. Złożyli wniosek o zwołanie sesji. „Mając na uwadze potrzebę rozpatrzenia spraw o niezwykle istotnym znaczeniu dla mieszkańców naszej Dzielnicy, których w czasie trwającej już niemal cztery miesiące prowadzonej przez Panią obstrukcji prac Rady Dzielnicy Ursynów, żądamy dopełnienia obowiązków nałożonych przez Statut Dzielnicy na Przewodniczącego Rady poprzez zwołanie sesji w trybie par. 22 ust. 4 Statutu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zgodnie z załączonym wnioskiem.

Przedłożony w załączeniu wniosek o zwołanie sesji, podpisany przez stosowną grupę radnych, stanowi bezprecedensowe zdarzenie w historii ursynowskiego samorządu. Po raz pierwszy zdarza się bowiem, aby kwestia rozpatrzenia zmian w tzw. załączniku budżetowym Dzielnicy Ursynów, przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy, musiała być wprowadzana pod obrady Rady Dzielnicy z inicjatywy radnych, a nie Przewodniczącego Rady Dzielnicy.” pisze Katarzyna Polak, radna dzielnicy Ursynów, w swoim uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

Teraz czekamy na ruch Teresy Jurczyńskiej Owczarek, przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów.

Wniosek wraz z uzasadnieniem i porządkiem obrad

redakcja/rg

 

 

 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki

29 sierpnia br. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, sala 136, I piętro) odbędzie się Komisja Zielonego Ursynowa, która omówi problemy dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki (trzy warianty rozwiązań).

Obecnie czekam na odpowiedz na interpelację z dnia 24 lipca, w której poprosiłem wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem władze Dzielnicy Ursynów o przeprowadzenie badań natężenia ruchu na ul. Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki. Z pierwszą interpelacją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na omawianym skrzyżowaniu zwróciliśmy się wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem już w marcu 2017, a następnie w styczniu 2017 roku. – informuje radny Leszek Lenarczyk

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Komisję.

źródło: Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynów
Kolejna zbiórka krwi przed Urzędem Dzielnicy Ursynów

26 sierpnia w godzinach od 10.00 do 15.00, przed Urzędem Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Zbiórka jest kontynuacją akcji „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa.

Po ostatniej (czwartej w tym roku) zbiórce krwi tj. 29 lipca udało się zebrać 53,1 litry krwi. Tym samym udało się zebrać „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa”. Jubileuszowa akcja trwa jednak do końca roku – zbieramy dalej! Pokażmy, że mieszkańcy Ursynowa mają szczodre serca.

Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Od początku akcji udało się również pozyskać 23 potencjalnych dawców szpiku.

Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów powstał na początku marca. Liczy ponad 50 członków. Spotkania odbywają się w Ratuszu, dwa razy w miesiącu.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów