Jesienne spotkania

Rusza jesienna edycja spotkań Burmistrza Roberta Kempy z mieszkańcami – jest to kontynuacja cyklicznych spotkań władz dzielnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września (przyszły poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14. W ramach jesiennej edycji zaplanowano 7 spotkań w różnych częściach Ursynowa.

Sądzę, że cykliczne bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są bardzo wartościowym źródłem wiedzy i niewątpliwą inspiracją do dalszego działania na rzecz Ursynowa. To możliwość uzyskania informacji jak mieszkańcy oceniają jakości pracy ursynowskiego urzędu oraz weryfikację jaka jest opinia na temat podejmowanych przez zarząd decyzji. Zachęcam mieszkańców do udziału w zaplanowanych spotkaniach –  informuje Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Celem spotkań jest wysłuchanie mieszkańców i poznanie ich opinii na temat dotychczasowej działalności Zarządu Dzielnicy oraz pracy Urzędu Dzielnicy. Ponadto spotkania umożliwią podsumowanie zrealizowanych inwestycji oraz prezentację dalszych planów, również dotyczących budżetu partycypacyjnego.

Kolejne spotkanie, zaplanowane jest na 14 września (czwartek), o godz. 16.00 w namiocie zlokalizowanym obok stacji Metro Stokłosy.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Nowy okres zasiłkowy – 500 plus!

W sierpniu br. mieszkańcy Ursynowa złożyli 8 233 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ,,500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Oznacza to, że w ciągu pierwszego miesiąca składania nowych wniosków, wniosek złożyło ponad 70% spośród tych wnioskodawców z Ursynowa, którzy złożyli wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym (wpłynęło wówczas 11 641 wniosków).

W zestawieniu miesięcznym liczba wniosków złożonych w sierpniu br. jest o prawie 1500 większa niż w pierwszym miesiącu poprzedniego okresu zasiłkowego, tj. w kwietniu 2016 r. kiedy to mieszkańcy Ursynowa złożyli w tej sprawie 6840 wniosków. Tylko 2531 wniosków w sierpniu złożonych zostało w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zdecydowanie więcej, bo aż 5702 wnioski, zostały skierowane drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji bankowych, serwisu Emp@tia i ePUAP. Ustawowy termin przewidziany na rozpatrzenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w sierpniu oraz wydanie w tych sprawach decyzji, a także wypłatę należnych świadczeń upływa z końcem końca października br.

Terminy:

 • Mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego nie muszą się obawiać, że stracą należne świadczenie lub jego część, ponieważ ostateczny termin złożenia wniosku, gwarantujący wypłatę świadczenia z wyrównaniem za październik upływa z dniem 31 października br.
 • Określony ustawowo termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu upływa z końcem listopada, zaś dla wniosków złożonych w październiku – z końcem grudnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze ,,500 plus” nie jest jedynym świadczeniem realizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.  Od 1 sierpnia, można też składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sierpniu br. złożonych zostało 347 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych oraz 124 wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje na temat szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać beneficjenci ww. świadczeń, jak również na temat wymaganych załączników dla każdego typu świadczeń, wraz z aktualnymi formularzami wniosków, znajdują się na stronie Dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl, w zakładce „Dla mieszkańców, sprawy społeczne„.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
10 mln na zagospodarowanie terenu nad POW

Na prośbę Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy radna m.st Warszawy Ewa Janczar (PO) wprowadziła do budżetu miasta na przyszłe lata inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy”. Radni zdecydowali, że pierwsze 10 mln na tę inwestycję będzie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zagwarantowanie tej kwoty w  Wieloletniej Prognozie Finansowej oznacza:

 • częściowe zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu parkowego nad tunelem POW;
 • racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy – zgodnie z protokołem rozbieżności sporządzonym na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przez firmę „Proinwestycja Katarzyna Łowicka”;
 • zrezygnowanie z części prac zaplanowanych przez wykonawcę (Astaldi) i możliwość wprowadzenia w ich miejsce elementów pozwalających na budowę parku;
 • możliwość wdrożenia koncepcji zagospodarowania, która powstała wspólnie z mieszkańcami, na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Zagwarantowanie tej kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi czytelny sygnał, że Miasto Stołeczne Warszawa poważnie myśli o realizacji tej koncepcji. Zadanie to przez wielu jest porównywalne (z uwagi na swój rozmach i nowoczesną wizję) do ambitnej budowy bulwarów nadwiślańskich.

źródło: urząd dzielnicy Ursynow
Ursynowska obstrukcja

Prawie cztery miesiące trwa przerwa w obradach Rady Dzielnicy Ursynów. Radni opozycji nie wytrzymali. Złożyli wniosek o zwołanie sesji. „Mając na uwadze potrzebę rozpatrzenia spraw o niezwykle istotnym znaczeniu dla mieszkańców naszej Dzielnicy, których w czasie trwającej już niemal cztery miesiące prowadzonej przez Panią obstrukcji prac Rady Dzielnicy Ursynów, żądamy dopełnienia obowiązków nałożonych przez Statut Dzielnicy na Przewodniczącego Rady poprzez zwołanie sesji w trybie par. 22 ust. 4 Statutu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zgodnie z załączonym wnioskiem.

Przedłożony w załączeniu wniosek o zwołanie sesji, podpisany przez stosowną grupę radnych, stanowi bezprecedensowe zdarzenie w historii ursynowskiego samorządu. Po raz pierwszy zdarza się bowiem, aby kwestia rozpatrzenia zmian w tzw. załączniku budżetowym Dzielnicy Ursynów, przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy, musiała być wprowadzana pod obrady Rady Dzielnicy z inicjatywy radnych, a nie Przewodniczącego Rady Dzielnicy.” pisze Katarzyna Polak, radna dzielnicy Ursynów, w swoim uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

Teraz czekamy na ruch Teresy Jurczyńskiej Owczarek, przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów.

Wniosek wraz z uzasadnieniem i porządkiem obrad

redakcja/rg

 

 

 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki

29 sierpnia br. (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, sala 136, I piętro) odbędzie się Komisja Zielonego Ursynowa, która omówi problemy dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Farbiarskiej, Ludwinowskiej i Jeziorki (trzy warianty rozwiązań).

Obecnie czekam na odpowiedz na interpelację z dnia 24 lipca, w której poprosiłem wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem władze Dzielnicy Ursynów o przeprowadzenie badań natężenia ruchu na ul. Ludwinowskiej, Farbiarskiej i Jeziorki. Z pierwszą interpelacją dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na omawianym skrzyżowaniu zwróciliśmy się wraz z radnym Leszkiem Lenarczykiem już w marcu 2017, a następnie w styczniu 2017 roku. – informuje radny Leszek Lenarczyk

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Komisję.

źródło: Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynów
Kolejna zbiórka krwi przed Urzędem Dzielnicy Ursynów

26 sierpnia w godzinach od 10.00 do 15.00, przed Urzędem Dzielnicy Ursynów odbędzie się kolejna zbiórka krwi organizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Zbiórka jest kontynuacją akcji „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa.

Po ostatniej (czwartej w tym roku) zbiórce krwi tj. 29 lipca udało się zebrać 53,1 litry krwi. Tym samym udało się zebrać „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa”. Jubileuszowa akcja trwa jednak do końca roku – zbieramy dalej! Pokażmy, że mieszkańcy Ursynowa mają szczodre serca.

Podczas zbiórki krwi odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska. Od początku akcji udało się również pozyskać 23 potencjalnych dawców szpiku.

Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów powstał na początku marca. Liczy ponad 50 członków. Spotkania odbywają się w Ratuszu, dwa razy w miesiącu.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Drobne wakacyjne remonty

Okres wakacji to czas, w którym poza dużymi zadaniami inwestycyjnymi, realizowane są drobne, ale jakże istotne dla mieszkańców remonty. W kilkunastu miejscach na Ursynowie zakończyły się inwestycje, które wpłyną na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Drobne remonty na Ursynowie obejmują:

 • Poszerzenie chodników na dojściu do szkoły od  ul. Raabego,
 • Wykonanie remontu schodów obok stacji  „Metro Stokłosy”,
 • Budowa pochylni do placu zabaw przy ul. Lasek Brzozowy,
 • Wykonanie chodnika w miejsce „przedeptu”  za „Tesco”,
 • Miejsca postojowe  przy ul. Zaruby,
 • Remont nawierzchni chodnika za kościołem przy Bażantarni (chodnik od ul. Jeżewskiego).

Ponadto ZDM obniżył krawężniki w kilku miejscach (dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych)  na Ursynowie, w tym m.in.  przy ul. Cynamonowej oraz ul. Gandhi.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Rosnowskiego: kolejny etap budowy połączenia Ursynowa z Konstancinem

Urząd dzielnicy Warszawa Ursynów informuje:

„Jeszcze niedawno, z powodu konieczności respektowania, wynikających z Ustawy o ochronie przyrody, zasad ochrony kilku gatunków ptaków, trzeba było zachować pewną ostrożność w prognozowaniu terminów budowy ulicy Rosnowskiego. Dzisiaj można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że budowa ulicy Rosnowskiego ma szansę zakończyć się z bardzo nieznacznym opóźnieniem.

Nadzorujący tę budowę, działający na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów przyrodnik, w kilku terminach przeprowadzał wizję lokalną placu budowy, w celu stwierdzenia, czy gniazda ptaków , które zasiedliły się na tym terenie, a w szczególności gniazdo sójki, która mimo licznej populacji tych ptaków w Polsce  (liczebność krajowej populacji wynosi 470 tys. par lęgowychobjęta jest ścisłą ochroną gatunkową, są  nadal zasiedlone.  Uniemożliwiałoby to bowiem wycięcia drzew, przeznaczonych do usunięcia w związku z pozwoleniem na budowę drogi. Przyrodnik, sprawujący nadzór ornitologiczny, kontrolujący zarówno otoczenie gniazda, jak i jego wnętrze, nie stwierdził obecności jaj ani piskląt.  Skontrolował też cały obszar przyszłej budowy i stwierdził, że na terenie planowanej inwestycji brak jest obecnie zasiedlonych siedlisk gatunków objętych ochroną.

Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał w dniu 17 maja 2017 r. decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zezwalającą w ramach budowy ul. Rosnowskiego na:

–  niszczenie siedliska poprzez usunięcie śliwy domowej i wierzby białej;

– umyślne płoszenie lub niepokojenie 1 pary sójki, 1 pary sroki 1 pary pierwiosnka, 1 pary kosa, 1 pary modraszki i 1 pary kapturki w związku z usuwaniem drzew i krzewów.

W uzasadnieniu decyzji RDOŚ podkreśliła, że „uwzględniając w szczególności cel i zakres planowanego zamierzenia nie stwierdzono rozwiązań alternatywnych, umożliwiających jego realizację bez konieczności naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do przedmiotowych gatunków ptaków„. W związku z tą decyzją, w dniu 19 maja 2017 r. firma budująca ul. Rosnowskiego przystępuje do wycięcia kolidujących z tą budową drzew, co umożliwia  realizację dalszych zaplanowanych prac i stwarza szansę na pierwsze cywilizowane połączenie komunikacyjne obu sąsiadujących dzielnic – Ursynowa i Wilanowa.”
XXXVII sesja Rady Dzielnicy Ursynów [ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017r. o godzinie 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów , al. KEN 61.

Podczas najbliższej sesji poruszymy budzący wiele kontrowersji
temat mandatu radnego Piotra Karczewskiego. Pochylimy się także nad
wniesionymi projektami klubów: dotyczącymi budowy pomnika Juliana
Ursyna Niemcewicza oraz stanowiska w sprawie przywrócenia historycznej
nazwy szkole podstawowej przy ul. Kajakowej. Mam także nadzieję, że
będzie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie tak ważnego planu
zagospodarowania przestrzennego na Kabatach, wokół placu budowy
Galerii Tesco” – informuje Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy Teresa Jurczyńska – Owczarek.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 18.04.2017 r. godz. 18.00, al. KEN 61,
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2017 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 r. Druk Nr 277
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie budowy pomnika Juliana Ursyna Niemcewicza na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 279
5. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia historycznej nazwy szkole podstawowej przy ul. Kajakowej 10 oraz utrzymania patrona dla nowej placówki oświatowej przy ul. Na Uboczu 9. Druk Nr 280
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 281
7. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Transmisja z sesji  będzie dostępna na stronie www.ursynow.pl oraz
na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube
https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow

 

 

 
Konkursy dotacyjne ogłoszone

 Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do składania ofert zapraszamy stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na projekty w ramach tego konkursu przewidziano kwotę 193 004 zł.

 W ramach konkursu, przewidziano dofinansowanie (w wymiarze do 90% kosztów całkowitych) przedsięwzięć realizowanych w II połowie 2017 r., które zawierają się w jednym z trzech obszarów programowych:

I. Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej

II. Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych

III. Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących  popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) do godz. 16.00.

 Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

Pozostałe informacje na temat konkursu zawarte są w ogłoszeniu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy www.ursynow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów ogłoszony

 Weszło w życie Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy o numerze 452/2017 – ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów. W załączniku do zarządzenia zostały określone wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru.

Umowa na budowę pierwszego na Ursynowie domu kultury przy ul. Kajakowej została podpisana 31 lipca 2015 r. W dniu 16 grudnia 2016 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy dom kultury został formalnie powołany do życia. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury (DOK) Ursynów to kolejny krok do rozpoczęcia działalności tej instytucji kultury.

Treść zarządzenia nr 452/2017 oraz załącznik do zarządzenia dostępne TU. Oferty muszą wpłynąć na podany w załączniku adres do 7 kwietnia br.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

DOK Ursynów będzie prowadził działalność w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Obejmie ona edukację kulturalną, animację i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tradycji. Zbliża się termin zakończenia tego zadania inwestycyjnego – trwają już ostatnie prace. Mieszkańcy Ursynowa będą mogli cieszyć się wydarzeniami organizowanymi w nowo utworzonej instytucji kultury przy ul. Kajakowej. Budowa DOK Ursynów zwiększy dostępność i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych szczególnie dla mieszkańców Zielonego Ursynowa.

 Informacja : Urząd Dzielnicy Ursynów
Jest wstępna koncepcja placówki oświatowej przy Zaruby

Urząd Dzielnicy Ursynów zlecił wykonanie analizy możliwości zlokalizowania zespołu przedszkolno–szkolnego przy ul. Jerzego Zaruby  na Kabatach. Przygotowane opracowanie zawiera dwa przykładowe warianty graficznej analizy chłonności terenu.

 W obu wariantach wykazano, że działka daje możliwość ulokowania na niej określonego założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, ośmiooddziałowego przedszkola i szesnastodziałowej szkoły podstawowej z blokiem żywieniowym, obsługującym obie placówki. W koncepcji przewidziano także salę sportową, place zabaw oraz teren rekreacyjny.

Wskutek dokonanej w zeszłym roku zamiany gruntów uzyskaliśmy działkę do budowy tak potrzebnej placówki oświatowej. Wykonana na nasze zlecenie analiza pokazuje, że na tym terenie możliwa jest budowa ośmiooddziałowego przedszkola i szesnastooddziałowej szkoły podstawowej” – informuje Robert Kempa, Burmistrz Ursynowa.

 

informacja Urzędu Dzielnicy Ursynów.

 
Spotkanie informacyjne na temat POW na Ursynowie.

W ursynowskim ratuszu odbędzie się  spotkanie dotyczące prac związanych z realizacją Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Celem spotkania jest przedstawienie zainteresowanym osobom informacji na temat najbliższych planów związanych z realizacją POW na Ursynowie. Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu KEN/Płaskowickiej”.

W spotkaniu , które odbędzie się 27 lutego o godzinie 12.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza (sala 136, I piętro) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 wezmą udział przedstawiciele:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Oddział w Warszawie
 •  firmy Egis – Nadzór Inwestycji
 •  firmy Astaldi – Wykonawca robót
 • Urzędu Dzielnicy Ursynów

Inwestycję omówi  przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie/ Inżynier Kontraktu. W programie spotkania przewidziana jest też  prezentacja przedstawiciela Wykonawcy robót na temat  zakresu prac, harmonogramu prac, zmiany w ruchu drogowym.

Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów

fot: google.pl

 
Plan remontów dróg na 2017 rok

Zatwierdzono listę dróg, które zostaną wyremontowane w 2017 roku. Są to drogi zarówno na tzw. Wysokim Ursynowie, jak i na Zielonym Ursynowie. Plan remontów dróg na 2017 r. obejmuje 16 lokalizacji na Zielonym Ursynowie oraz 26 lokalizacji na Wysokim Ursynowie. Plan zawiera także wykaz miejsc, w których zaplanowano wykonanie oświetlenia – w tym doświetlenie przejść dla pieszych.

Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu zarządu dzielnicy oraz dostępności środków finansowych będziemy mogli przeprowadzić tak potrzebne prace remontowe. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem – zaplanowano wiele remontów chodników i przejść dla pieszych. Szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa dzieci – dlatego w planie znalazły się doświetlenia przejść dla pieszych w okolicach kilku placówek oświatowych – w tym m.in. przy ul. Lanciego oraz ul. Bartoka. Część zaplanowanych prac dotyczy uruchomienia linii autobusowej, której tak oczekują mieszkańcy Krasnowoli. Wykonanie zaplanowanych inwestycji wpłynie zarówno na komfort i bezpieczeństwo jak i na jakość życia naszych mieszkańców”- mówi Burmistrz Dzielnicy Robert Kempa.

informacja Urzędu Dzielnicy Ursynów
Wskaż kraj, którego kulturę chcesz poznać!

Portugalia, Brazylia, Rumunia, Czechy, Indie, Chiny a może ….? Kultura którego państwa jest najciekawsza i budzi największe zainteresowanie mieszkańców? Urząd Dzielnicy Ursynów zwraca się do mieszkańców z zapytaniem, który kraj powinien być motywem przewodnim tegorocznego tygodnia narodowego na Ursynowie? Propozycje można zgłaszać do 19 lutego.

„Tydzień Włoski” i Tydzień hiszpański ” na Ursynowie” cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem mieszkańców. Urząd dzielnicy Ursynów po raz kolejny chce przybliżyć mieszkańcom kulturę, tradycję, zwyczaje i obyczaje innych państw. W związku z tym  zwraca się do mieszkańców z zapytaniem, który kraj powinien być motywem przewodnim tegorocznego tygodnia kulturowego na Ursynowie.

Zainteresowani tematem mieszkańcy proszeni są  o przesyłanie swoich propozycji na adres mailowy: promocja@ursynow.pl w terminie 6 – 19 luty br.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwę kraju;
 • Uzasadnienie wyboru, z podaniem konkretnych przykładów filmów, artystów i zwyczajów, które powinny być zaprezentowane podczas wydarzenia.

Spośród propozycji nadesłanych zgodnie z powyższymi zasadami, urzędnicy wybiorą  najciekawszą propozycję.

O wynikach sondy mieszkańcy będą poinformowani  pod koniec lutego br.
XXXV sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej za pośrednictwem A.O.      
 4. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.XXXII, XXXIII oraz XXXIV sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII, XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbędą się w dniu 31 stycznia 2017 r.  (odpowiednio o godz. 18.00, 19.00 oraz 21.00) w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. 

PORZĄDEK OBRAD XXXII sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad : XXXI sesji z dnia 6.12.2016 r. i I części XXXII sesji z dnia 13.12.2016 r.
 3. Informacja Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2017 przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 960 z dnia 18 stycznia 2015 r.
 5. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 7. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 PORZĄDEK OBRAD XXXIV sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Wszystkie sesje prowadzić będzie Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów
Punkt Informacyjno -Konsultacyjny wznowił porady

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) Dzielnicy Ursynów wznowił działalność. Wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ursynów, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, porad psychologicznych, prawnych oraz konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia.

Porad w PIK udzielają: psycholog – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog ds. dzieci i rodziny oraz ds. młodzieży i młodych dorosłych, psycholog mediator, prawnicy, specjalista ds. lokalowych.

Zapisy oraz informacje o terminach konsultacji można uzyskać za pośrednictwem koordynatora PIK: tel. 22 443 75 44, e-mail: pik@ursynow.pl lub bezpośrednio w PIK, ul. Dereniowa 52/54, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 Pomoc skierowana jest do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, rozwód, separacja, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia, zmiany i trudne życiowe decyzje);
 • młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;
 • nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię;
 • cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę;
 • doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, prawnego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
 • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc,w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Źródło : Urząd Dzielnicy Ursynów