Galeria Tesco: opinia

Piotr Guział, radny m.st. Warszawy złożył interpelację nr 2391. Dostał odpowiedź, którą w całości publikujemy.