TwitterFacebookPinterestGoogle+

Informacja prasowa OU: śledztwo prokuratury ws. pętli na Ursynowie i bazarku

image_pdfimage_print

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny na Ursynowie w związku z przeniesieniem w to miejsce prywatnego targowiska SKO uznało, że Prezydent m.st. Warszawy naruszył prawo w związku z likwidacją pętli autobusowej Natolin Północny na Ursynowie.

Niniejszym informujemy, iż otrzymaliśmy zawiadomienie z 2 maja 2018 r. o tym, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków poprzez nieuzasadnione wydanie decyzji o likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny i przeniesienia w to miejsce targowiska tzw. Bazarku na Dołku, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

Jednocześnie informujemy, iż 19 kwietnia Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie, w którym dopuszczono stowarzyszenie Otwarty Ursynów do udziału w prawach strony w postępowaniu administracyjnym ws. wygaśnięcia trwałego zarządu dla nieruchomości, na której funkcjonowała pętla Natolin Północny. Tym samym Prezydent Warszawy (jako organ) naruszył prawo przy wygaszaniu prawa trwałego zarządu dla terenu pętli Natolin Północnypoprzez niedopuszczenie stowarzyszenia Otwarty Ursynów na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.  W tym samym dniu, kiedy odmówiono stowarzyszeniu możliwości dokonania kontroli postępowania, Biuro Mienia działające w imieniu Prezydenta Warszawy zmieniło status prawny nieruchomości. Skutkiem tego było zawarcie umowy przez Zarząd Mienia ze Stowarzyszeniem Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”, o co wnioskował radny dzielnicy Piotr Karczewski będący ówcześnie prezesem tego stowarzyszenia. W wyniku nieprawidłowych czynności Biura Mienia strona społeczna nie mogła dokonać kontroli, czy działania Biura Mienia były zgodne z prawem, czy np. zasadne było likwidowanie pętli. Stowarzyszenie oczekuje na doręczenie przez Biuro Mienia decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu, wtedy będzie można podjąć ewentualnie dalsze działania prawne. Ta sytuacja wskazuje, iż przed zawarciem umowy ze stowarzyszeniem kupców na dzierżawę pętli doszło do nieprawidłowości. 

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z działaniami podejmowanymi przez organy m. st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, związanymi z przeniesieniem Bazarku na Dołku na teren pętli autobusowej Natolin Północny, a także likwidacji samej pętli, stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło 11 grudnia 2017 r.

O przeniesienie bazarku w miejsce pętli autobusowej zabiegał ursynowski radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski, który jednocześnie był prezesem stowarzyszenia, które zarządza  Bazarkiem na Dołku. O przeniesienie bazarku w to miejsce poprosił również w piśmie z czerwca 2017 roku Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa (obaj reprezentują tę samą partię – Platforma Obywatelska).

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone według najlepszej wiedzy stowarzyszenia Otwarty Ursynów  i było podyktowane dbałością o interes publiczny, który w naszej opinii został narażony na uszczerbek, między innymi z uwagi na likwidację potrzebnej pętli autobusowej.  Pętla została w końcu wydzierżawiona poprzez zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Mienia, a stowarzyszeniem kupców 2 marca 2018 r. Na terenie pętli prowadzony jest teraz prowadzona działalność handlowa w formie zupełnie niepasującej do okolicy centrum Ursynowa, a autobusy stoją w zatokach wzdłuż ulicy!

W naszej opinii  m.st. Warszawa podejmowało działania, których celem było wspieranie interesu prywatnego, kosztem interesu publicznego i były nacechowane konfliktem interesów. Takie działania są niedopuszczalne w samorządzie lokalnym.

Jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów zostaliśmy poproszeni o działania w tej sprawie przez liczne grono  mieszkańców okolicy ul. Polaka (a także osób mieszkających po drugiej stronie al. KEN). Sami mieszkańcy są bowiem „bezbronni” wobec wyraźnie stronniczych działań przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy.

W sprawie bazarku zaproponowaliśmy w marcu zarządowi dzielnicy spotkanie, ale do tej pory nie został wyznaczony termin:

http://otwartyursynow.pl/oswiadczenie-przeniesienie-bazarek-na-dolku-na-teren-petli-autobusowej/ 

Komentarze Piotr Skubiszewski (prokuratura): Wszczęcie śledztwa przez prokuraturę dowodzi, że proces likwidacji pętli autobusowej i przeniesienie w jej miejsce prywatnego targowiska nie był w pełni transparentny. Likwidacji niezbędnej dla obsługi komunikacyjnej Ursynowa pętli towarzyszył ewidentny konflikt interesów – przecież pętla została zlikwidowana na prośbę burmistrza dzielnicy, bo tak chciał radny rządzącej Ursynowem koalicji. W mojej opinii takie zachowanie jest niedopuszczalne i bardzo dobrze, że zostanie to sprawdzone przez prokuraturę. Samorząd nie może reprezentować prywatnego interesu, kosztem interesu publicznego.

Komentarz SKO: SKO przyznało nam rację. Urzędnicy miejskiego ratusza naruszyli przepisy KPA. Niewłączanie podmiotów społecznych do postępowań administracyjnych jest bardzo negatywnym zjawiskiem, ponieważ ogranicza się możliwości dokonywania społecznej kontroli nad procesem decyzyjnym. Chcę przypomnieć, że w tej sprawie dochodziło również do innych skandalicznych zachowań miejskich urzędników, np. nie udzielano nam odpowiedzi na wnioski o informację publiczną. W tej sprawie złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i czekamy na rozstrzygnięcie.

Informacja prasowa:  Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

WAŁEK kuchenny dla Burmistrza Kempy. OU : Wierzymy, że zacznie Pan działać w interesie publicznym.

Informacja w sprawie złożenia przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa     Dziś stowarzyszenie Otwarty Ursynów zorganizowało briefing prasowy z elementami happeningu,...

OU: przekażemy Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów prezent symbolizujący skandaliczne działania w sprawie Bazarku na Dołku

Dziś stowarzyszenie Otwarty Ursynów organizuje briefing prasowy z elementami happeningu, na którym poinformuje o złożonym do prokuratury zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie zostało złożone...

Sprawa targowiska – prokuratura i coraz większe emocje

Coraz głośniejszy sprzeciw mieszkańców ul. Polaka oraz aktywistów miejskich w sprawie likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny w celu przeniesienia tam targowiska. Władze Ursynowa oraz warszawski...

Zamknij