TwitterFacebookPinterestGoogle+

Konkurs na wykonanie koncepcji kompleksu oświatowego przy Zaruby

image_pdfimage_print

Miasto ogłosiło konkurs na wykonaniu koncepcji architektonicznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby na Ursynowie. Termin składania prac konkursowych mija 6 października.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest przy ul. Jerzego Zaruby i Jerzego Iwanowa -Szajnowicza. Powierzchnia terenu wynosi 0,67 ha .Jest niezabudowany, płaski z niewielką skarpą od strony północnej, na granicy z ulicą Jerzego Iwanowa-Szajnowicza. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony wschodniej z ulicy Jerzego Zaruby (ulica lokalna) i od strony północnej z ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza (ulica dojazdowa).

Teren inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby (uchwała nr XXXVII/932/2016 Rady M.St. Warszawy z dnia 17 listopada 2016).

– Szukamy niebanalnego projektu opracowanego w myśl idei przyjaznej przestrzeni. To szczególnie ważne w przypadku szkół. Chcemy by w konkursach dotyczących placówek oświatowych wygrywała jakość i wizja, a nie najniższa cena. I będziemy wspierać tę ideę – mówi Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Zespół przedszkolno–szkolny przy ul.Jerzego Zaruby w założeniach ma się składać z przedszkola 8-oddziałowego dla 200 dzieci wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi i szkoły podstawowej, 16-oddziałowej wraz z towarzyszącymi obiektami terenowymi (dla około 420 uczniów w klasach I-VIII).

W związku z ograniczoną powierzchnią działki dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków w liniach zabudowy pokrywających się z liniami rozgraniczającymi. Powierzchnię zabudowy należy minimalizować, zespół budynków powinien być
zwarty i wykorzystywać dopuszczoną planem wysokość trzech kondygnacji.
Na terenie wolnym od zabudowy należy zlokalizować trzy place zabaw dla dzieci przedszkolnych o pow. min. 1000 m2, teren rekreacyjny dla uczniów szkoły o pow. min. 700 m2, place wejściowe(wg zapisów w planie miejscowym) oraz dojazdy i parkingi (wg zapisów planu).
Zakłada się,że boiska szkolne będą usytuowane poza terenem lokalizacji na działkach sąsiednich. Budynki będą podpiwniczone w całości lub w części, co stworzy możliwość sytuowania w podziemiu powierzchni o funkcji pomocniczej, magazynowej i technicznej obsługi, jak również parkingu dla pracowników obu placówek.
Nadesłane prace oceni sąd konkursowy, w którym zasiądą architekci oraz eksperci z zakresu edukacji. Podstawowym kryterium oceny będzie atrakcyjność i funkcjonalność koncepcji (70 proc.) oraz uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika późniejszej eksploatacji (30 proc.).
Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujące  nagrody:
I nagroda pieniężna w wysokości  40 000 zł.

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda pieniężna w wysokości  20 000 zł.

III nagroda pieniężna w wysokości  10 000 zł.

oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 10 000 zł.

Wnioski o dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie można składać do 1 sierpnia br. w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79, kancelaria – parter). Termin składania prac konkursowych mija 6 października.

Dodatkowe informacje dostępne TU

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *