TwitterFacebookPinterestGoogle+

Konkursy dotacyjne ogłoszone

image_pdfimage_print

 Zarząd Dzielnicy Ursynów ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do składania ofert zapraszamy stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na projekty w ramach tego konkursu przewidziano kwotę 193 004 zł.

 W ramach konkursu, przewidziano dofinansowanie (w wymiarze do 90% kosztów całkowitych) przedsięwzięć realizowanych w II połowie 2017 r., które zawierają się w jednym z trzech obszarów programowych:

I. Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej

II. Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych

III. Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących  popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) do godz. 16.00.

 Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61.

Pozostałe informacje na temat konkursu zawarte są w ogłoszeniu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy www.ursynow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Lokale na działalność.

Wydział Zasobów Lokalowych zaprosił członków  Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na spotkanie, którego celem było dokonanie oględzin lokali użytkowych w  dawnej siedzibie II Oddziału Terenowego Straży...

Podsumowanie konsultacji.

We wtorek, 17 marca br. o godzinie 17.00, zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020 roku. Spotkanie...

II etap procesu konsultacji.

Rozpoczynają się konsultacje ostatecznego kształtu Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020, który zostanie przekazany pod obrady Rady m.st. Warszawy. Przedstawiciele trzeciego sektor zaproszeni...

Zamknij