Nowy okres zasiłkowy – 500 plus!

W sierpniu br. mieszkańcy Ursynowa złożyli 8 233 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ,,500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Oznacza to, że w ciągu pierwszego miesiąca składania nowych wniosków, wniosek złożyło ponad 70% spośród tych wnioskodawców z Ursynowa, którzy złożyli wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym (wpłynęło wówczas 11 641 wniosków).

W zestawieniu miesięcznym liczba wniosków złożonych w sierpniu br. jest o prawie 1500 większa niż w pierwszym miesiącu poprzedniego okresu zasiłkowego, tj. w kwietniu 2016 r. kiedy to mieszkańcy Ursynowa złożyli w tej sprawie 6840 wniosków. Tylko 2531 wniosków w sierpniu złożonych zostało w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zdecydowanie więcej, bo aż 5702 wnioski, zostały skierowane drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji bankowych, serwisu Emp@tia i ePUAP. Ustawowy termin przewidziany na rozpatrzenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w sierpniu oraz wydanie w tych sprawach decyzji, a także wypłatę należnych świadczeń upływa z końcem końca października br.

Terminy:

  • Mieszkańcy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego nie muszą się obawiać, że stracą należne świadczenie lub jego część, ponieważ ostateczny termin złożenia wniosku, gwarantujący wypłatę świadczenia z wyrównaniem za październik upływa z dniem 31 października br.
  • Określony ustawowo termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia na podstawie wniosków złożonych we wrześniu upływa z końcem listopada, zaś dla wniosków złożonych w październiku – z końcem grudnia 2017 r.

Świadczenie wychowawcze ,,500 plus” nie jest jedynym świadczeniem realizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursynów.  Od 1 sierpnia, można też składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sierpniu br. złożonych zostało 347 wniosków w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych oraz 124 wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje na temat szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać beneficjenci ww. świadczeń, jak również na temat wymaganych załączników dla każdego typu świadczeń, wraz z aktualnymi formularzami wniosków, znajdują się na stronie Dzielnicy Ursynów www.ursynow.pl, w zakładce „Dla mieszkańców, sprawy społeczne„.

źródło: urząd dzielnicy Ursynów