Umowa na budowę przedszkola przy ul.Tanecznej podpisana

Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tanecznej 74. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola z siedmioma oddziałami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przedszkolu docelowo rozpocznie naukę 175 dzieci. Wartość umowy to ponad 7,7 mln zł brutto, a jako termin jej realizacji wskazano 5 lipca 2019 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest „SYNTAX” Sp. z o.o.

Jesteśmy zdeterminowani by jak najszybciej zrealizować inwestycję, na którą mieszkańcy Zielonego Ursynowa oczekują od kilku lat. Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy od Miasta dodatkowe środki, co umożliwiło podpisanie umowy. Temat tej inwestycji nie został właściwie poprowadzony przez poprzedni zarząd – poprzednia umowa nie doszła do skutku z powodu uchwalenia planu miejscowego, który miał inne zapisy niż wydane na ten obiekt warunki zabudowy. Teraz naprawiamy ten błąd, a beneficjentem tej inwestycji będą oczywiście najmłodsi mieszkańcy – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Parametry określające wielkość przedszkola:

–  powierzchnia zabudowy – ok.  1 062,00 m²

–  powierzchnia netto – ok.1 993,40 m²

–  kubatura  –  ok. 8 825,00 m³

–  liczba kondygnacji nadziemnych – 2

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy