Ursynowska obstrukcja

Prawie cztery miesiące trwa przerwa w obradach Rady Dzielnicy Ursynów. Radni opozycji nie wytrzymali. Złożyli wniosek o zwołanie sesji. „Mając na uwadze potrzebę rozpatrzenia spraw o niezwykle istotnym znaczeniu dla mieszkańców naszej Dzielnicy, których w czasie trwającej już niemal cztery miesiące prowadzonej przez Panią obstrukcji prac Rady Dzielnicy Ursynów, żądamy dopełnienia obowiązków nałożonych przez Statut Dzielnicy na Przewodniczącego Rady poprzez zwołanie sesji w trybie par. 22 ust. 4 Statutu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zgodnie z załączonym wnioskiem.

Przedłożony w załączeniu wniosek o zwołanie sesji, podpisany przez stosowną grupę radnych, stanowi bezprecedensowe zdarzenie w historii ursynowskiego samorządu. Po raz pierwszy zdarza się bowiem, aby kwestia rozpatrzenia zmian w tzw. załączniku budżetowym Dzielnicy Ursynów, przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy, musiała być wprowadzana pod obrady Rady Dzielnicy z inicjatywy radnych, a nie Przewodniczącego Rady Dzielnicy.” pisze Katarzyna Polak, radna dzielnicy Ursynów, w swoim uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji Rady Dzielnicy Ursynów.

Teraz czekamy na ruch Teresy Jurczyńskiej Owczarek, przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów.

Wniosek wraz z uzasadnieniem i porządkiem obrad

redakcja/rg