XLI sesja Rady Dzielnicy Ursynów[ZAPROSZENIE]

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

 Na wtorkowej sesji będziemy m.in. opiniować propozycje Zarządu Dzielnicy Ursynów dotyczące zwiększenia planu wydatków oświatowych. Będąc radnym wybranym przez mieszkańców Zielonego Ursynowa cieszę się, że tak dużo środków trafi do placówek edukacyjnych zlokalizowanych właśnie w tej części naszej dzielnicy. Dzięki dodatkowym środkom doposażona zostanie każda placówka na Zielonym Ursynowie„- podkreśla Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

PORZĄDEK OBRAD

XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 17.10.2017 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1264 z dnia 07 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1265 z dnia 07 listopada 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie  nie przeprowadzania wyborów do Rady „Osiedla Jeziorki” w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na rok 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st
 11. Warszawy.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Sesję prowadzić będzie Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube

https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.