XLV sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 13 marca 2018 r. o godz. 18.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.

Podczas najbliższej sesji będziemy mieli przyjemność opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Dlaczego przyjemność? Dlatego że był to rekordowy, największy w historii Ursynowa budżet. Zaopiniujemy także zmiany w budżecie dzielnicy na 2018 rok, tak aby drugi rok z rzędu planowane nakłady na inwestycje przekroczyły barierę 90 mln zł. Będziemy się zajmować bardzo ważnymi dla mieszkańców miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Placu Wielkiej Przygody oraz obszaru Tesco informuje Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

PORZĄDEK OBRAD

XLV sesji Rady Dzielnicy Ursynów

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr XLIII z dnia 30.01.2018 r. i nr XLIV z dnia 14.02.2018 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za  2017 rok”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1436 z dnia  12 lutego 2018 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1439 z dnia  12 lutego 2018 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1440 z dnia  12 lutego 2018 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1443 z dnia  14 lutego 2018 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1460 z dnia  21 lutego 2018 r.
 13. Informacji Burmistrza na temat programu „Aktywny sześciolatek w I-szej klasie”.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Sesję prowadzić będzie przewodniczący Rady dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka.

Transmisja z sesji dostępna będzie na stronie www.ursynow.pl oraz na kanale Dzielnicy Ursynów na portalu Youtube https://www.youtube.com/user/DzielnicaUrsynow.