TwitterFacebookPinterestGoogle+

This gallery contains 2 photos.

image_pdfimage_print

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Zielonego Ursynowa, zadawanymi na spotkaniu z burmistrzem Piotrem Guziałem , które odbyło się na ul. Kajakowej dnia 30 czerwca br. – dotyczącymi inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, zamieszczamy Uchwałę nr LXXXII Rady m. st. Warszawy z dnia 15 maja 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnokanalizacyjnych MPWiK w m. st. Warszawie na lata 2014-20221(uchwała)

UCHWAŁA NR LXXXII/2080/2014

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2014-2021 dotyczącego Miasta Stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1])), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. na lata 2014-2021 dotyczący Miasta Stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/888/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2012-2014 dotyczącego Miasta Stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów
i Pruszków.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513.

oraz WIELOLETNI PLAN ROZWOJU i MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2021 dla dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy(plan).

PLAN, plik pdf

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

TRIUMF URSYNOWSKICH UCZNIÓW

Olbrzymim sukcesem ursynowskich uczniów  i nauczycieli okazały się wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. W teście szóstoklasisty ursynowscy uczniowie uzyskali 32,91 pkt. na możliwych...

ZIELONY URSYNÓW CHCE DO EUROPY

Zielony Ursynów, chociaż terytorialnie większy niż pozostała część dzielnicy, zamieszkuje tylko 10% Ursynowian a problemami jakimi na co dzień żyją, można by obdzielić pozostałe 90%...

Niby nic, a tak to się zaczęło …

Podczas 70 posiedzenia Sejmu RP, przed wystąpieniem Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, podglądaliśmy poczynania liderów opozycji z lewej strony sceny politycznej. Dzisiaj już wiemy, że...

Zamknij